Energia-avustus selkokielellä

Ketkä voivat hakea energia-avustusta?

Energia-avustusta myönnetään asuinrakennuksille. Avustusta voivat saada:

 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa
 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
 • avustusta myönnetään kaikenikäisiin rakennuksiin.

Mistä energia-avustuksia haetaan?

Energia-avustuksia haetaan ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ja avustuksissa on jatkuva haku.

Miten avustusprosessi etenee?

Ennen avustuksen hakemista

 • tehkää virallinen päätös korjaushankkeeseen ryhtymisestä, esim. yhtiökokouksen päätös
 • selvittäkää yhdessä ammattilaisen kanssa E-lukua parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Kaikki oikeasti energiatehokkuuteen vaikuttavat korjaukset eivät paranna E-lukua
 • teettäkää ammattilaisella rakennuskohtaiset laskelmat sekä rakentamisajankohdan E-luvusta että laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun.

ARA suosittelee, että E-lukulaskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Jättäkää tämän jälkeen energia-avustushakemus ARAan.

Mitä energia-avustushakemukseen tarvitaan?

Energia-avustuksen hakemiseksi tarvitaan mm. seuraavat dokumentit:

 • kaupparekisteriote
 • lainvoimainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä ja rahoituksesta (hallituksen kokous tai yhtiökokous). Rahoitus on selvitettävä avustushakemuksessa
 • laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta sisältäen lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset
 • laskelmat suunniteltujen korjausten vaikutuksista E-lukuun lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset
 • asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä joilla avustuksiin vaadittu E-luvun parantuminen saavutetaan

Huomioitavaa: E-lukulaskenta on rakennuskohtainen.

Minkälaiset tulokset on saavutettava energia-avustuksen saamiseksi?

Rakennuksen rakennusajankohdan mukaisen laskennallisen E-luvun on parannuttava

 • kerrostaloilla 32 %
 • rivivitaloilla 36 %
 • omakoti-, pari- ja ketjutaloilla 44 %.

Mikä on rakennuksen E-luku?

 • E-luku on energiatodistuksista tuttu rakennuksen laskennallinen energianmuotokertoimilla painotettu ostoenergiankulutus jaettuna rakennuksen lämmitetyllä nettopinta-alalla.
 • E-luku ei kerro rakennuksen todellista energiankulutusta joka saattaa poiketa hyvinkin paljon E-luvun mukaisesta kulutuksesta.

Kuinka kauan energia-avustuksia on saatavilla?

Energia-avustusta myönnetään vuosille 2020-2022. Rahaa energia-avustuksiin on varattuna yhteensä 100 miljoonaa euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

 • 20 miljoonaa euroa vuodelle 2020
 • 40 miljoonaa euroa vuodelle 2021
 • 40 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Riittäkö rahaa kaikille halukkaille, avustusehdot täyttäville hakijoille?

 • Ei riitä. ”Nopeat syövät hitaat”
 • Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
 • Yhden vuoden määrärahan loputtua hakemus siirtyy aina seuraavalle vuodelle
 • Jos määräraha loppuu viimeisenä vuotena, tehdään mahdollisesti voimassa oleviin hakemuksiin kielteinen päätös, jos lisämäärärahaa energia-avustuksiin ei myönnetä.

Milloin energia-avustus on haettava?

 • Energia-avustus on pääsääntöisesti haettava ennen hankkeen käynnistämistä
 • Avustettavaksi kelpaavat suunnittelukustannukset jotka ovat muodostuneet 1.10.2019 jälkeen
 • Siirtymäajalla 1.1.-30.6.2020 tehtyjä korjauksia, jotka ovat avustuskelpoisia, voidaan avustaa, kun avustushakemus toimitetaan ARAan viimeistään 30.6.2020
 • 1.7.2020 alkaen muut kuin hankkeen suunnittelukustannukset ovat avustuskelpoisia vasta avustushakemuksen toimittamisen jälkeen.

Milloin energia-avustus maksetaan?

 • Energia-avustuspäätös tehdään ehdollisena
 • Energia-avustuksen maksatushakemukseen tulee liittää mm. rakennuksen energiatodistus, jolla osoitetaan, että energia-avustuksen edellyttämä E-luvun parantuminen on saavutettu ja avustettavat korjaukset on tehty
 • Energia-avustus maksetaan yhdessä erässä, jälkikäteen
 • Avustuksen maksua on haettava viimeistään 31.10.2023.

Millaisiin remontteihin voi saada energia-avustusta?

 • Energia-avustusta voi saada käytännössä kaikkiin sellaisiin korjauksiin joilla parannetaan asuinrakennuksen energiatehokkuutta
 • Tarkempi lista energia-avustuksella mahdollisesti avustettavista korjaustoimenpiteistä ja niiden avustusosuuksista löytyy ARAn sivuilta
 • Avustuksen saaminen riippuu siitä kuinka paljon korjaukset / toimenpiteet parantavat rakennuksen E-lukua

Kuinka paljon energia-avustusta voi saada enintään?

 • 4000 euroa asuntoa kohti normaaleissa energiakorjauksissa
 • 6000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle
 • enintään kuitenkin 50 prosenttia korjaustyön avustuksen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista.

Onko E-luku ja energia-avustus taloyhtiökohtainen?

 • Energia-avustus on rakennuskohtainen
 • E-luku on laskettava erikseen taloyhtiön kullekin rakennukselle
 • Energia-avustushakemus voidaan laatia rakennuskohtaisesti mutta yhdellä energia-avustushakemuksella voidaan avustusta myös useammalle rakennukselle samanaikaisesti.

Voiko energia-avustusta hakea useampaan korjaustoimenpiteeseen?

Energia-avustusta voi saada rakennukselle vain kerran mutta energia-avustushakemus voi sisältää useita erillisiä korjaustoimenpiteitä

Voiko energia-avustusta hakea samanaikaisesti muiden avustusten lisäksi?

 • Energia-avustusta myöntämisen ehtona on, että avustuksen saajalle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan toimenpiteeseen.
 • Henkilöasiakkaat eivät voi saada energia-avustusta ja kotitalousvähennystä samaan toimenpiteeseen

 

Voimmeko olla avuksi? Ota yhteyttä!

Jos energia-avustusasiat askarruttavat ja kaipaat selkokielistä lisätietoa avustuksiin liittyvistä yksityiskohdista tai apua energia-avustuksiin liittyvissä hankkeissa ota meihin rohkeasti yhteyttä. Selvitetään yhdessä taloyhtiönne tilanne ja varmistetaan ettei mahdollinen energia-avustus jää saamatta.

Matti Hellgrén
Asiakaspalvelupäällikkö
Vahanen Monitoring Services
matti.hellgren@vahanen.com
050 533 7127