Jaksoarkisto

Mikä on Naulan kantaan -podcast?

Naulan kantaan – rakentavaa keskustelua on Vahanen-yhtiöiden podcastsarja, jossa keskustellaan rakentavasti kiinteistö- ja rakennusalan kiinnostavista aiheista. Sarjassa pääsevät ääneen rakennetun ympäristön parissa työskentelevät henkilöt. Ohjelmaa juontaa tv:stäkin tuttu johtava neuvonantaja ja arkkitehti Juha Lampi. Tervetuloa kuuntelemaan!

 

Julkaistut podcastit

Kausi 2021

Tehokkainta meluntorjuntaa on ennaltaehkäisy (Vieraina Ilkka Marttila ja Aleksi Myöhänen)

Melu lisääntyy koko ajan ja rakennamme jatkuvasti lähemmäs melun lähteitä. Millaisia haasteita tiivis rakentaminen asettaa meluntorjunnalle? Miten meluongelmia saataisiin käytännössä ratkaistua? Melusta ja etenkin sen torjunnasta mukana keskustelemassa arkkitehti SAFA Ilkka Marttila ja akustiikkasuunnittelija Aleksi Myöhänen Vahanen-Halme Acoustics Oy:stä. Kuuntele jakso!

Suojeltujen lajien esiintyminen kannattaa selvittää jo hankkeen alussa

Onko luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja rakentaminen mahdoton yhdistelmä? Ei ole, mutta huomioitavaa on paljon. Miten ja milloin uhanalaiset lajit pitäisi huomioida rakentamisessa? Entä estääkö suojellun lajin löytyminen aina hankkeen? Jakson asiantuntijavieraana on ympäristösuunnittelija Laura Virtanen Vahanen Environment Oy:stä. Kuuntele jakso!

Miten vältetään asuntorakentamisen sudenkuopat?

Mitkä ovat asuntorakentamisen suurimmat sudenkuopat? Yhteistyötä eri osapuolten välillä tarvitaan lisää, laatutasosta yhteisymmärrystä ja älyä siihen, ettei säästetä vääristä paikoista. Miten asuntorakentamisesta saataisiin parempaa? Ratkaisuista asuntorakentamisen sudenkuoppiin keskustelemassa yksikönpäällikkö Joonas Heinikkala Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä, asuntorakennuttamisen projektijohtaja Juhani Ristola Vahanen Rakennuttaminen Oy:stä ja arkkitehti Mira Sandström Innovarch Oy:stä. Kuuntele jakso!

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalla

Keskustelemme jaksossa kiertotalouden tilasta sekä mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakennusalalla. Aiheina ovat muun muassa kiertotalouden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet sekä keinot, joilla kiertotalouden toimintatapoja voisi ottaa enemmän käyttöön. Entä mitkä asiat hidastavat tai hankaloittavat kiertotaloutta? Vieraana kestävän kehityksen asiantuntija Ella Lahtinen Green Building Council Finlandista. Kuuntele jakso!

Hiilineutraali kiinteistö – uhka vai mahdollisuus hyvinvoinnille?

Ilmastonmuutos on valtava riski maailmalle ja rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä tulisi laskea merkittävästi. Onko hiilineutraalius riski terveellisyydelle, turvallisuudelle ja pitkäikäisyydelle? Entä mitä muuta pitäisi huomioida hiilijalanjäljen lisäksi? Aiheesta keskustelemassa vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser Saint-Gobain Finland & Weber Nordicilta sekä vastuullisuusasiantuntija Laura Sariola Vahanen Environment Oy:stä. Kuuntele jakso!

Innovatiiviset tilakonseptit

Tilakonseptit ovat vielä harvinaisia Suomessa, mutta maailmalla ne ovat lyöneet läpi isosti. Mitä ovat tilakonseptit? Miten konsepteja kehitetään ja miksi? Millainen on hyvä ja onnistunut tilakonsepti? Vieraina keskustelemassa Innovation Homen perustaja ja toimitusjohtaja Petra Erätuli-Kola, sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen NREPiltä sekä liikerakentamisen suunnittelujohtaja Esa Piispanen Innovarchista. Kuuntele jakso!

Rakentamisessa tarvitaan myös luovaa tuhoa

Miltä näyttää Suomen rakennetun ympäristö tila ROTI 2021-raportin perusteella? Toimitilaa on paljon tyhjillään, monessa kunnassa on rapistuva rakennuskanta, kysyntä muuttuu nopeammin kuin rakennusten tekninen käyttöikä. Miten kaikkeen tähän tulisi reagoida? Rakennetun ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta mukana keskustelemassa RIL:n toimitusjohtaja Miimu Airaksinen. Kuuntele jakso!

Toimiva ja asukaslähtöinen kaupunki rakennetaan yhdessä

Onnistunut kaupunkikehitys vaatii älyä, kestävyyttä ja dialogia. Millainen on asukaslähtöinen kaupunki ja kuinka sellainen rakennetaan? Kaupunkien tulevaisuudesta mukana keskustelemassa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Kuuntele jakso!

Tuhoaako ilmastonmuutos rakennuksemme?

Millaisia haasteita ilmastonmuutos tuo rakennuksille ja rakentamiselle? Mitä voisimme tehdä turvataksemme rakennuksemme muuttuvassa ympäristössä? Teemasta keskustelemassa korjausrakentamisen johtaja Marko Latvala Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä sekä kehityspäällikkö Mikko Koskivuori Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä. Kuuntele jakso!

Hyvin suunniteltu ja sovittu on puoliksi tehty

Sopimusosaaminen on tärkeä osa onnistuneissa rakennushankkeissa. Kuinka vaikeaa on saada aikaan sopimus, jonka kaikki ymmärtävät samalla tavalla? Milloin ja miksi kannattaa hommata juristi hankkeeseen? Miten riitoja voisi välttää?
Näistä sekä muista kysymyksistä mukana keskustelemassa rakennuttajapäällikkö, tiimiesimies Niina Nurminen Ilmariselta ja asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä. Kuuntele jakso!

Puurakentaminen on panostus tulevaisuuteen

Puurakentamisessa on vielä paljon lunastamatonta potentiaalia. Miten voisimme hyödyntää puuta entistä paremmin myös teollisessa rakentamisessa? Sopiiko puu betonin korvaajaksi tai mieluummin täydentäjäksi? Entä voiko puusta rakentaa kestävästi? Puurakentamisesta mukana keskustelemassa alan konkari, tekninen johtaja Jaakko Länsiluoto Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä. Kuuntele jakso!

Sisäilma-asioissa tarvitaan lisää vuorovaikutusta eri tahojen välillä

Vietämme valtaosan ajastamme sisätiloissa, joten sisäilmaston merkitys hyvinvoinnille on merkittävä. Kuinka sisäilmastosta saataisiin mahdollisimman hyvä ja ongelmat minimoitua? Ratkaisuna voisi olla parempi kokonaisuuden huomiointi ja laajempi yhteistyö eri tahojen ja alojen välillä. Vieraana keskustelemassa Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola. Kuuntele jakso!

 

Kausi 2020
Jätteen keräyksen ja käsittelyn uudet kuviot

Innovatiiviset ja automaattiset jätteen keräys- ja käsittelyratkaisut tarjoavat paljon etuja perinteisiin järjestelmiin verrattuna: viihtyisyys, tehokkuus ja jopa taloudelliset edut. Mistä on kyse automaattisissa putkikeräysjärjestelmissä ja millaisiin kohteisiin järjestelmät soveltuvat? Aiheesta mukana keskustelemassa toimitusjohtaja Jarkko Salonvaara Vahanen Development Oy:stä. Kuuntele jakso!

Satama yhdistää tavarat ja ihmiset

Merkittävä osa Suomen tuonnista ja viennistä kulkee satamien kautta. Millainen rooli satamilla on osana toimivaa valtiota ja kaupunkia? Millaisia muutoksia korona on tehnyt satamien toimintaan? Entä miltä Helsingin satamien tulevaisuus näyttää? Vieraana keskustelemassa suunnittelupäällikkö Satu Aatra Helsingin Satama Oy:stä. Kuuntele jakso!

Rakennuttaja on projektin kapellimestari

Mitä rakennuttaja tekee ja miten hanke hyötyy hänen osaamisestaan? Kannattaako rakennuttaja ottaa mukaan hankkeeseen ennen kuin vielä suunnitellaan mitään? Kuinka tilaajan etua ajetaan mahdollisimman hyvin? Rakennuttamisen ja sopimusmaailman koukeroita avaa rakennuttajajohtaja Antti Huurre Vahanen Rakennuttaminen Oy:stä. Kuuntele jakso!

Energiatehokkuus, säästöt ja optimointi

Järkevällä energiankäytöllä ja käytön optimoinnilla voidaan säästää luontoa ja rahaa tinkimättä olosuhteista. Mitä jokainen meistä voi tehdä tämän eteen? Tarvitaanko kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen aina isoja remontteja vai saadaanko hyötyjä pienemmilläkin toimenpiteillä? Millaisia mahdollisuuksia ARAn energia-avustukset antavat? Mukana keskustelemassa asiakaspalvelupäälliköt Matti Hellgrén ja Jouko Viikilä Vahanen Monitoring Services Oy:stä. Kuuntele jakso!

 

Rakennusalan kehitys ja tutkimus

Tieteellinen tieto ja tutkimus auttavat rakennusalaa kehittymään. Millaisella tiedolla rakennusalaa kehitetään ja miten? Puhumme podcastissa muun muassa digitalisaatiosta, leanista sekä hukasta rakentamisessa ja luomme katsauksen rakennusalan lähitulevaisuuteen. Vieraana Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen Associate professor Olli Seppänen. Kuuntele jakso!

Jatkuva oppiminen kiinteistö- ja rakennusalalla

Puhumme jaksossa opiskelusta ja jatkuvasta oppimisesta kiinteistö- ja rakennusalalla. Millainen on tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen suhde? Miten työelämän tarpeet muovaavat koulutusta? Miten koulutus on kehittymässä? Näistä sekä monista muista kysymyksistä on mukana keskustelemassa kiinteistö- ja rakennusalan osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kuuntele jakso!

Betonipatologiaa

Keskustelemme jaksossa betonista ja sen käytöstä, historiasta sekä erilaisista betonin ilmiöistä. Miten betonitekniikka on muuttunut vuosikymmenten aikana? Mistä on kysymys alkalikiviainesreaktiossa? Entä osattiinko ennen tehdä parempaa ja kestävämpää betonia? Vieraanamme on Vahasen oma betonipatologi, erityisasiantuntija Hannu Pyy. Kuuntele jakso!

 

Arvot ja johtaminen

Arvot, johtajuus ja viestintä ovat tärkeitä aina, mutta etenkin kriisiaikoina ja organisaation murroksissa. Mitä hyötyä on arvoista ja niiden mukaan toimimisesta? Entä kuinka arvot saataisiin ohjaamaan toimintaa? Arvoista ja johtamisesta on mukana keskustelemassa johtajuusviestinnän valmentaja ja kirjailija Jukka Saksi Johtaja on Media!:sta. Kuuntele jakso!

Kuntoarvio vai kuntotutkimus?

Jakso tarjoaa tuhdin tietopaketin kiinteistöjen hallinnoijille ja omistajille. Podcast vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä erottaa kuntoarvion kuntotutkimuksista? Mistä voidaan tietää, millainen arvio tai tutkimus tarvitaan? Entä mistä tunnistaa hyvän tutkimustavan ja tutkimuksen? Vieraana vanhempi asiantuntija Timo Hautalampi RTC Vahanen Turku Oy:stä. Kuuntele jakso!

Yhteistyö ja allianssit rakentamisessa

Mitä kuuluu yhteistyölle kiinteistö- ja rakennusalalla? Luvassa on paljon hyödyllistä asiaa kumppanuuksista, alliansseista sekä hyvistä yhteistyön toimintatavoista. Keskustelemme myös siitä, mitä jokainen meistä voisi tehdä paremman yhteistyön ja kumppanuuksien mahdollistamiseksi. Mukana keskustelemassa teollisuusrakentamisen ja rakennusteknisten töiden divisioonan johtaja Anne Piiparinen YIT:ltä. Kuuntele jakso!

Liikerakentamisen ja viihderakennusten tulevaisuus

Miten kaupat ja kauppakeskukset saadaan kukoistamaan? Miten viihderakentaminen muuttuu ja mitä haasteita ala kohtaa? Kauppakeskusten ja kauppojen uhista, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksista on keskustelemassa liikerakentamisen suunnittelujohtaja Esa Piispanen Innovarch Oy:stä. Kuuntele jakso!

Rakentamisen laatu

Rakentamisen laadun eteen on tehty jo paljon töitä, mutta vielä on parantamisen varaa. Miten onnistutaan rakentamisen laadussa? Kuinka riskienhallintaa tulisi tehdä? Entä miten rakennetaan voittavia tiimejä? Jakson vieraana Vuoden rialainen 2020, toimitusjohtaja Ahti Rantonen Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä. Kuuntele jakso!

Insinöörin koulutus, työ sekä osaaminen eilen, nyt ja huomenna

2019 valmistui eniten insinöörejä koskaan, mutta edelleen jopa puolet opiskelun aloittaneista keskeyttää koulutuksen. Mitä tälle pitäisi tehdä? Miten insinöörin työ ja koulutus ovat muuttuneet 1980-luvulta tähän päivään saakka? Mitä osaamista insinööreillä olisi hyvä olla tulevaisuudessa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan insinöörejä käsittelevässä jaksossa, jonka vieraana on järjestöjohtaja Tommi Grönholm Insinööriliitosta. Kuuntele jakso!

Lämmöntuotantotavan muutokset

Lämpöä hukataan rakennuksissa vielä tarpeettoman paljon. Myös ympäristöystävällisyyttä tulisi kehittää. Millaisia ratkaisuja näihin ongelmiin olisi vaihtoehtoina? Millaisia lämmöntuotantotapojen muutoshankkeet ovat ja kuinka kannattavia ne ovat? Lämmöntuotantotavoista ja niiden muutoksista on mukana keskustelemassa energia-asiantuntija Markus Eklund RTC Vahanen Turku Oy:stä. Kuuntele jakso!

Huoltokirja auttaa ennakoimaan riskejä ja säilyttämään kiinteistön arvon

Mikä on kiinteistön huoltokirja ja mitä hyötyä siitä on? Milloin huoltokirja tulisi laatia? Kannattaisiko asunto-osakeyhtiöidenkin laatia huoltokirja? Olli Rautsi Vahanen Monitoring Services Oy:stä kertoo jaksossa, kuinka huoltokirja auttaa ennakoivassa kiinteistönpidossa ja kiinteistön arvon säilyttämisessä. Kuuntele jakso!

Unelmien kiinteistökehitys

Millaista olisi unelmien maailma kiinteistösijoittajan näkökulmasta? Pitäisikö autopaikkamääräyksistä luopua? Onko kaupunkibulevardien aika tulossa? Entä miten voidaan tunnistaa potentiaaliset kiinteistökehityskohteet? Luvassa on tiukka keskustelupaketti kaikille kiinteistösijoittamisesta ja -kehittämisestä kiinnostuneille. Jusu Kainulaisen juontamassa jaksossa vieraina ovat Chief Investment Officer Antti Savilampi Antiloopilta ja Investment Director Risto Vuorenrinne Trevianilta. Kuuntele jakso!

Mitä kuuluu kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuudelle?

Suunnittelijat ja rakentajat voivat vaikuttaa valtavasti ympäristöön niin hyvässä kuin pahassa. Mikä on vastuullisuuden tila kiinteistö- ja rakennusalalla tällä hetkellä ja mitä haasteita meillä on edessä? Mukana keskustelemassa vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Noora Kuparinen Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:stä. Kuuntele jakso!

Rakennuttamisen tulevaisuus ja Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Mitä osaamista rakennuttajat tarvitsevat tulevaisuudessa? Miten Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus tulee vaikuttamaan asioihin? Mukana keskustelemassa RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi. Kuuntele jakso!

Kestävä kehitys ja kiertotalous rakennuttamisessa

Mikä on rakennuttamisen ja kiertotalouden sekä kestävän suhde tällä hetkellä, entä tulevaisuus? Kestävästä kehityksestä sekä keirtotaloudesta rakennuttamisessa mukana keskustelemassa RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi. Kuuntele jakso!

Miten akustiikka saataisiin kuntoon kouluissa ja avokonttoreissa?

Nykyaikaisissa kouluissa ja avotoimistoissa akustiikkasuunnittelun merkitys on kasvanut suuresti. Miten akustiikka voidaan suunnitella niin, että tiloissa olisi hyvä olla, työskennellä ja opiskella? Jakson vieraana akustiikan konkari, arkkitehti SAFA Eija Halme-Salo Vahanen-Halme Acoustics Oy:stä. Kuuntele jakso!

Rakennushistoriallinen selvitys on perusta korjaussuunnittelulle

Mikä on rakennushistoriallinen selvitys ja mitä varten se tehdään? Rakennushistoriallisista selvityksistä ja niiden merkityksestä on mukana puhumassa arkkitehti, erikoisasiantuntija Anu Laurila Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä. Kuuntele jakso!

Tarvitaanko tulevaisuudessa enää toimitiloja?

Tarvitaanko nykyisen kaltaisia toimitiloja enää edes tulevaisuudessa? Millaisia tulevaisuuden toimitilat voisivat olla? Mukana keskustelemassa Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty. Kuuntele jakso!

Kestävämpi maailma rakennetaan nyt

Miten rakentaisimme kestävästi nyt ja tulevaisuudessa? Miten kestävä kehitys huomioidaan rakennusalalla? Mukana keskustelemassa Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden toimintaympäristöjohtaja Helena Soimakallio. Kuuntele jakso!

Miten kaupungit voidaan pitää elinvoimaisina?

Mikä tekee kaupungeista elinvoimaisia? Entä mitä esteitä elinvoimaisuudelle on? Miten myös pienet kaupungit voisivat menestyä tässä tiivistyvien kaupunkien murroksessa? Aiheesta mukana keskustelemassa Vepe Erikkilä Innovarch Oy:stä. Kuuntele jakso!

Palotekniikan huomiointi säästää ihmishenkiä ja kustannuksia

Millaisia paloturvallisuuden riskejä kiinteistöjen omistajien ja hallinnoijien tulisi ymmärtää? Entä millaista olisi palokonsultin mielestä ihanteellinen rakentaminen ja palokulttuuri? Mukana keskustelemassa paloteknisen suunnittelun yksikönpäällikkö Kari Ruusunoksa Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä. Kuuntele jakso!

Onko rakennusalan viestintä korjaustarpeessa?

Rakennusalan viestinnässä ja kulttuurissa on vahvuuksia, mutta myös heikkouksia. Onko rakennusalan viestintä korjaustarpeessa ja mitä voisimme tehdä korjataksemme? Jakson vieraana on johtava viestintäkonsultti & partneri Susanna Isohanni Viestintätoimisto Drumista. Kuuntele jakso!

Hyvä hankesuunnittelu auttaa onnistumaan putkiremontissa

Mitä on linjasaneerauksen hankesuunnittelu ja mitä se mahdollistaa? Projektipäällikkö Anne Pursiainen Vahanen Rakennuttaminen Oy:stä kertoo jaksossa hyödyllistä tietoa putkiremontista jokaiselle taloyhtiölle. Kuuntele jakso!

Viisi tärppiä onnistuneeseen korjausrakentamiseen

Korjausrakentamisessa onnistuminen vaatii taitoa, ei tuuria. Mitä asioita kannattaisi huomioida, jotta onnistuminen korjauksessa olisi todennäköisempää? Korjausrakentamisen johtaja Marko Latvala Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä kertoo jaksossa viisi tärppiä korjausrakentamisessa onnistumiseen. Kuuntele jakso!

Isännöinnin tulevaisuus

Naulan kantaan -podcastin vieraana on Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. Keskustelun aiheina ovat muun muassa isännöinnin ja isännöitsijän työn ydin ja osaamistarpeet sekä koronan vaikutukset isännöintiin. Entä miltä näyttää isännöinnin ja Isännöintiliiton tulevaisuus? Kuuntele jakso!

Rakennusalan maine

Rakennusalan maine – millainen se on ja mitä rakennusalan kannattaisi tehdä? Näistä ja muista aiheista mukana keskustelemassa Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö. Kuuntele jakso!

Vesistöt ja hulevedet

Miten vesi voitaisiin nähdä voimavarana? Kuinka veden laadusta pidetään huolta rakentamisen yhteydessä? Entä mitä ovat hulevedet ja mitä niille voisi ja kannattaisi tehdä? Näistä ja muista tärkeistä vesistöasioista on puhumassa Anne Liljendahl Vahanen Environment Oy:stä. Kuuntele jakso!

Tekniikasta inhimillistä

Miten inhimillistä ajattelua voi hyödyntää rakennusalalla ja suunnittelussa? Mitä on käyttäjää ymmärtävä, oivaltava suunnittelu? Miten tuottaa asiakkaalle lisäarvoa omalla osaamisella? Näistä sekä muista aiheista on mukana keskustelemassa muotoilujohtaja, taiteen tohtori Katja Soini Vahanen-yhtiöistä. Kuuntele jakso!

Rakennusterveys

Millainen on turvallinen ja terveellinen rakennettu ympäristö? Miten ymmärrämme erilaisia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä? Näistä ja muista rakennusterveyteen liittyvistä asioista on jaksossa keskustelemassa vanhempi asiantuntija Miia Pitkäranta Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä. Kuuntele jakso!

Mieti ennen kuin uskot

Mitä rakennuksille on käynyt, kun niistä on tullut käytännössä koneita? Mitä on talotekninen korjausrakentaminen? Entä miten rakennuksen käyttötarkoitus ja energiansäästö suhtautuvat toisiinsa? Näistä sekä muista teemoista on mukana keskustelemassa toimitusjohtaja Asko Laune Vahanen Talotekniikka Oy:stä. Kuuntele jakso!

Voit myös kuunnella podcastit myös näissä palveluissa: