Onnistunutta talotekniikkaa tiiviisti yhdessä tekemällä

Toimitilaratkaisuja uuden elinkaaren ansaitsevissa kaupunkikiinteistöissä kehittävä Renor Oy on luottanut Vahasen talotekniikkasuunnitteluun jo pitkään.

Renor Oy on tehnyt yhteistyötä Vahanen Talotekniikka Oy:n ja entisen Hewacon LVI Oy:n kanssa 1990-luvun alusta saakka. Vahasen ostettua Hewaconin kumppanuus Renorin kanssa jatkui. Yritykset ovat viime vuosina toteuttaneet yhdessä monia mittavia projekteja. Pitkän ja luottamuksellisen asiakassuhteen taustalla vaikuttavat hyvin toimiva keskusteluyhteys ja tiivis yhdessä tekeminen.

Kiinteistöpäällikkö Timo Väisänen tuli Renorin palvelukseen vuoden 2007 alussa.

– Silloin kumppaninamme oli vielä Hewacon LVI Oy, jolla oli suunnitteluhistoriaa Asko-kiinteistöjen tehdasajalta asti, Väisänen kertoo. – Yhteistyö lähti rivakasti liikkeelle isolla toimistokohteella Askon alueella, missä raakatilassa olevasta tehdashallista piti rakentaa nykyaikainen jäähdytetty toimisto. Sitä rakennettiin ja suunniteltiin samanaikaisesti. Mukana olivat silloisen Hewaconin Jorma Nieminen ja Heikki Kytö. Tila on edelleen käytössä. Ensimmäiseksi vuokralaiseksi saatiin matkapuhelinvalmistaja Ericsson, ja nyt siellä toimii tilitoimisto Rantalainen Oy Lahti, jolle on päivitetty 700 m2:n toimitilat.

Väisänen korostaa toimivaa vuoropuhelua Vahanen Talotekniikan kanssa 11 vuoden yhteistyön jälkeen.

– Koko Lahden toimiston väki on tullut hyvin tutuksi. Saan sieltä konsultointiapua toimitilojen rakentamisen haastavimpiin osuuksiin. Renor tekee uudet toimitilat vanhan kiinteistön ”raakatilaan”, missä on vain seinät ja lattia, ja vuokraneuvottelut joudutaan käymään ennen kuin saneerauksen hinta on tiedossa. Meillä pitää olla näkemys, mitä talotekniikkamuutoksia tila vaatii ja mitä se tulee maksamaan. Suunnitteluyhteistyö on siis pitkälti konsultointia.

– Timon kanssa on helppo keskustella asioista ja tuoda mielipiteensä esiin, kiittelee LVI-suunnittelija Heikki Kytö Vahanen Talotekniikka Oy:stä. – Meillä pitää olla kynät terävinä, koska Renorin homma on aina kiireinen ja lähtee vauhdilla liikkeelle. Tiedustelemme yleensä tilannetta jo vähän etukäteen, jotta ehdimme valmistautua. Hyvä keskusteluyhteys luotiin jo Askon kiinteistöjen aikaisempien toimijoiden aikana, ja sitä on ollut helppo jatkaa Timon kanssa. Samannimisiä miehiä on firmassa muuten useita, ja nimen vaikutuksesta rekrytointiin on vitsailtu monet kerrat. Renor on yksi merkittävimmistä ja pitkäaikaisimpia toimeksiantoja tarjoava asiakkaamme Lahdessa.

Askotalo talotekniikka

Askotalon tori

Kumppanuus säilyy keskinäisen luottamuksen ansiosta

Kiinteistökehittämisen luonteen vuoksi Renorin toimeksiannot tehdään kiireisellä aikataululla. Yritys elää vuokralaistensa ehdoilla, eli irtisanomis- ja remonttiaikaa on yleensä vain 6–12 kuukautta.

– Meille on tärkeää käyttää sellaisia suunnittelijoita, joiden aika ei mene kiinteistön lähtötietojen hankkimiseen, Väisänen selittää. – Projekti käynnistyy heti, ja mittavan kiinteistön nurkkia myöten tuntevaa kumppania ei saa kuin pitkällä yhteistyöllä. Saan monesti Vahaselta tiedot siitä, mitä missäkin on aikaisemmin tehty, nopeammin kuin omista arkistoista. He toimivat meille siis myös tietopankkina! Lisäarvoa tulee siitä, että tunnemme toisemme henkilökohtaisesti. Olen huomannut, että nuoretkin suunnittelijat ottavat vastuuta ja ymmärtävät toimintamme erikoispiirteet. Vuokrasopimukset voivat peruuntua, vaikka selvitystyötä on jo tehty. Jokaista hanketta ei kannata jakaa ja kilpailuttaa, vaikka toki olemme sitäkin kokeilleet. Isoissa kohteissa Vahanen on poikkeuksetta voittanut tarjouskilpailun nimenomaan valmiiden lähtötietojen ja nopean aloituksen ansiosta.

– Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaamme tarve ja tuottaa hänen tarpeeseensa sopiva ratkaisu, kertoo Vahanen Talotekniikka Oy:n suunnittelupäällikkö Matias Koskinen. – On hienoa, että saamme olla mukana kehittämässä vaiherikkaan historian läpikäyneitä kiinteistöjä uusille toimijoille sopiviksi toimitiloiksi. Renorilla on selkeä asiakaslähtöinen näkemys liiketoiminnassaan, ja olemme yhteistyössämme oppineet tuntemaan sen erityispiirteitä. Tärkeitä asioita toimitilasuunnittelussa kiinteistöjä käyttävien vuokralaisten muuttuvien liiketoimintaympäristöjen vuoksi ovat muun muassa muuntojoustavuus ja varautuminen tuleviin tarpeisiin. Yhteistyön tuloksena osaamme ottaa huomioon mahdollisia tulevia tarpeita suunnitelmissamme. Yhteistyön hedelmällisyyttä lisää myös se, että mukana hankkeissa on vankkaa kokemusta ja nuorta näkemystä ja että molempia arvostetaan.

Matias Koskinen ja Timo Väisänen

Asiakkaamme tarpeen ymmärtäminen ja siihen sopivat ratkaisut ovat Vahaselle tärkeitä, kertoo kuvassa vasemmalla oleva Matias Koskinen. Oikealla Renorin kiinteistöpäällikkö Timo Väisänen.

Erikoisasiantuntija löytää kustannustehokkaimman ratkaisun

Väisänen kertoo vielä konkreettisen esimerkin konsultoinnin eduista:

– Tilitoimisto Rantalaisen tiloihin haluttiin 100 m2 koulutustilaa toimiston sisälle. Haasteena oli, että vuonna 2007 asennettu ilmanvaihtokone palveli kahta kerrosta eikä sen tuottama ilmamäärä riittänyt koulutustilan täyskäyttöön. Toisen koneen hankkiminen olisi tullut kalliiksi, koska koko alueen kanavointi olisi mennyt uusiksi. Vahaselta löytyi ratkaisu: Swegonin uusi älykkäällä läsnäolon tunnistuksella varustettu järjestelmä, jolla ilmamääriä pystytään ohjaamaan tilojen käyttöasteen mukaan. Järjestelmän ansiosta pystytään hyödyntämään vanhaa konetta, jolla on vielä käyttöikää jäljellä, vaarantamatta tilojen käyttäjien hyvinvointia ja rikkomatta enempää vanhan kiinteistön rakenteita.

– Kyseessä on uusi langaton järjestelmä, joita on helppo lisätä olemassa olevaan laitekantaan, Kytö selittää. – Vastaava asennetaan myös Lahden ammattikorkeakoulun kunnostettuihin tiloihin ja osittain Askotalon viidenteen kerrokseen. Mukautettava ja energiaa säästävä menetelmä yleistyy koko ajan. Ilmamäärät pystytään nopeasti määrittämään uusiksi, jos vain avainkanavia riittää.

Toinen Renorille tärkeä referenssi on pohjavesijäähdytysjärjestelmä, jonka historia ulottuu Lahden UPOn tehtaan ajoille.

– Valimossa valmistettiin valurautaisia viemäriputkia, viemärikaivojen kansia sekä sähköliesien ja pesukoneiden valurautaisia osia, Väisänen kertoo. – Valulinjaston jäähdytyksen tarpeisiin talon kellariin on rakennettu pumppuasema. Vettä saatiin talon kellarin avolähteistä sekä rakennuksen viereen tehdyistä pohjavesikaivoista. Avolähteet, osa pumppukaivoista ja pohjavesiasema on nyt otettu saneerattuna uudestaan käyttöön ja pohjavettä käytetään toimistotilojen jäähdytykseen.

– Vuonna 2009 UPO-taloon oli tulossa uusi vuokralainen, ja mietimme, voisiko pohjavesijäähdytystä käyttää toimistokohteessa, Väisänen jatkaa. – Uponor oli mukana hankkeessa laitetoimittajana. Tämän tuloksena pohjavedellä jäähdytetään nyt noin 18 000 m2 toimisto-, aula- ja ravintolatiloja, ja viimeisimpänä hankkeena pohjavettä lähdetään ottamaan Vahasen erikoisasiantuntemuksen avustuksella myös lämmityskäyttöön. Hankkeen käyttöönotto tapahtuu lämmityskaudella 2017–2018. Orsivesikaivojen lisäksi Uposillan viereen tehtiin 57 metriä syvä pohjavesikaivo kesällä 2016. Sen vesi pumpataan peruskallion pinnalta Salpausselän puhtaista ja runsaista pohjavesivarannoista 75 metrin syvyydeltä kallion uumenista.

UPO-talo

UPO-talo

Askotalossa on ilmastointikanavien ja päätelaitteiden sijoittamisen haasteena ollut myös muutamien tilojen matala kerroskorkeus. Vahanen on ratkaissut haasteen käyttämällä tiloissa jäähdyttävää ja akustoivaa alakattoa ja syrjäyttävää ilmanvaihtoa.

– Energiatehokkuus on yhteinen mielenkiinnon kohde Renorille ja meille, Koskinen kertoo. – Renor on suunnitelmallisesti kehittänyt uusien tilojen energiatehokkuutta tinkimättä sisäilman laatutasosta. Suunnitteluratkaisuissamme olemme huomioineet tavoitellun tason. Askotalossa on Breeam Good -tason ympäristösertifikaatti, ja käynnissä on toimenpiteitä, joilla taso nostetaan vähintään seuraavaan luokkaan. Välillä monimutkaistenkin LVIA-järjestelmien käyttö ja huolto vaativat kiinteistön omistajalta monipuolista asiantuntemusta. Luottamuksellinen yhteistyö ja kiinteistöjen järjestelmien kokonaisvaltainen tunteminen mahdollistavat sen, että olemme voineet olla tukemassa asiakastamme myös käytönaikaisissa tehtävissä.

Kuvia Askotalosta:

Askotalon ravintola

Askotalo kokoustila

Askotalon tori