Uudessa toimitilarakentamisessa luotetaan kultaiseen kolmikantaan

Merkittävän yrityspuistohankkeen ensimmäinen osa saatiin maaliin tilaajan, rakennesuunnittelijan ja rakentajan tiiviillä yhteispelillä. Tonteillaan taitavien kumppaneiden kokoonpanoa ei tee mieli lähteä heti hajottamaan.

Peabin Business Garden edustaa uuden ajan palvelevaa toimitilakonseptia. Työntekijän ei tarvitse käydä kotona kuin ehkä nukkumassa, koska konttorilta saa niin pesula-, posti- kuin hierontapalvelutkin.

Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva ensimmäinen Ultimes Business Garden otettiin käyttöön huhtikuussa 2016. Sen viereen valmistuu helmikuussa 2019 toinen samanmoinen toimitilakokonaisuus, jonka louhintatyöt on jo aloitettu. Peab valitsi Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n rakennesuunnittelukumppaniksi myös tähän projektiin. Tulevaisuudessa Ultimes-taloja voi olla vierekkäin jopa kuusi.

– Kyseessä on kokonaisvaltainen konsepti, ei pelkkä rakennus, jossa aktiivinen asiakaspalvelu on läsnä hankkeen jokaisessa vaiheessa, kuvailee Peabin toimitiloista vastaava liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg. – Toteutamme vuokralaisille heidän liiketoimintaansa tukevia tilaratkaisuja, seuraamme asiakkaidemme viihtymistä ja varaudumme tulevaisuuden muutoksiin myös teknisellä puolella. Rakennus on alusta pitäen suunniteltu ja rakennettu niin, että tarvittavat tilamuutokset voidaan tehdä helposti ja kustannustehokkaasti rikkomatta rakenteita.

– Rakenteet on tosiaan valmiiksi mietitty tulevia muutoksia silmällä pitäen, komppaa Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n uudisrakentamisen johtaja Hannu Lehtonen. – Täällä on toimistorakennukseksi poikkeuksellisen pitkät jännevälit ja vain vähän kantavia seiniä. Rakenteet on hyödynnetty tehokkaasti lakien ja normien rajoissa. Tilaaja oli miettinyt projektin alkuvaiheessa tarpeensa huolellisesti, mikä auttoi rakennesuunnittelussa ja haastoi kehittämään uusia ratkaisuja. Haasteet tekevät meille hyvää; niitä insinööri kaipaa, ja ne kehittävät meitä ammatillisesti.

Vähemmän mutta entistä viihtyisämpiä tiloja

Peab on Pohjoismaiden suurimpia rakennusyhtiöitä. Konserni työllistää kaikkiaan 15 000 ja Suomessa noin 750 henkilöä. Toimintaa leimaa vahvasti asiakaspalveluasenne, ja samaa vaaditaan myös kumppaneilta. Peabin Suomen pääkonttori sijaitsee Ultimes Business Garden I:n kotoisan tyylikkääksi sisustetuissa toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Muissa kerroksissa vuokralaisina ovat Optiscan, Rudus, Crayon ja ISS Palvelut.

Ultimes Business Garden -hankkeissa mennään konsepti edellä ja rakenneratkaisut sovitetaan palvelemaan tilojen joustavaa käyttöä. Kolmannen kerroksen kokoushuoneesta näkyy vain tilaa jakavia lasiseiniä ja muutama kantava pilari. Lindeberg korostaa, että koko kerros voidaan tulevaisuudessa helposti jakaa hyvinkin pieniin yksiköihin tai toisaalta purkaa avoimeksi tilaksi. Rungossa on käytetty niin siroja rakenteita kuin mahdollista.

Ultimes Business Garden sisätilat

– Päällimmäiset asiat ovat muuntojoustavuus ja tilatehokkuus, Lindeberg painottaa. – Kun ajattelee, kuinka paljon pääkaupunkiseudulla on käyttämätöntä toimistotilaa, olisi hullua rakentaa millään muulla periaatteella. Neliöhinta ei ole enää niin merkityksellinen, vaan pyrimme ratkaisuihin, joilla yritykset voivat puolittaa tilantarpeensa ilman että viihtyvyys kärsii. Emme suinkaan ole palaamassa vanhaan avokonttorimaailmaan vaan luomme viihtyisiä monitilaympäristöjä, jossa tuloksenteko helpottuu.

Koko kohde on luonnollisestikin myös tietomallinnettu varhaisista vaiheista lähtien, mistä on ollut suuri hyöty laskelmissa, visualisoinneissa ja erityisesti eri suunnittelualojen törmäystarkasteluissa.

Ratkaisuja kehitetään yhdessä rakennuttajan kanssa koko projektin ajan

– Vaikka kyseessä on omaperustainen hanke, niin näemme paljon hyviä puolia alalla yleistyvästä allianssimallista. Haluamme edelleen edistää kolmikanta-ajattelua, jonka mukaan optimaalisin ratkaisu haetaan yhdessä rakennuttajan, suunnittelijan ja rakentajien kesken, Lindeberg sanoo. – Osapuolten välinen vuoropuhelu on todella tärkeää. Ensimmäinen hanke meni jo hyvin, mutta seuraavassa kohteessa osaamme edistää joitakin asioita vieläkin aikaisemmassa vaiheessa. Olipa haaste mikä tahansa, siitä selvitään neuvottelemalla ja hakemalla kaikkien kannalta paras kokonaisoptimoitu ratkaisu.

– Suunnittelun ohjaus on meille arvokas asia, Lehtonen painottaa. – Hanke ei voi onnistua optimaalisesti, jos todelliset tarpeet oivalletaan vasta myöhäisessä vaiheessa. Koska myymme ihmisten aikaa, on tärkeää, että tilaaja ymmärtää myös kumppanin liiketoiminnan vaatimukset. Peab on ollut tilaajana alusta lähtien ammattimaisesti mukana, osannut antaa oikeat lähtötiedot ja ottaa kantaa sopivissa kohdissa. Kustannuksethan sidotaan pitkälti jo projektin alkuvaiheessa, ja lisäksi on otettava huomioon projektiryhmän viihtyvyys ja työssä jaksaminen. On erittäin tärkeää, että myös työmaa on mukana suunnittelussa. Me puolestamme olemme oppineet paljon toimitilabisneksestä, ja opimme koko ajan lisää.

Suunnittelijavalinnoissa on pitkään menty hinta edellä, mutta Lindeberg korostaa laatua ja kokonaistaloudellisuutta.

– Meille tulee loppupeleissä kalliimmaksi, jos alamme säästää väärissä paikoissa. Suunnittelun laadulla, toimitusvarmuudella ja sitoutuneisuudella on suuri merkitys. Projekti- ja työpäälliköt toimivat tavoittelemamme kolmikannan ytimessä.

Vahanen Suunnittelupalvelut Oy on suunnittelemassa rakenteita myös Ultimes Business Garden II:een. Lue lisää kohteesta Peabin tiedotteesta.