As Oy Hevoshaantie 9 – Putkiremontti allianssilla

As Oy Hevoshaantie 9 sijaitsee erinomaisella paikalla Vantaan Hakunilassa aivan ulkoilualueiden ja Hakunilan kartanon vieressä. Tässä 30:n asunnon kaksikerroksisessa rivitaloyhtiössä aloitettiin juuri putkiremontin korjaustyöt, jotka toteutetaan allianssimallilla. Hanke kokonaisuudessa on kuitenkin alkanut jo yli vuosi sitten, kun vuonna 1971 rakennetun taloyhtiön osakkaat päättivät, että nyt olisi aika alkaa suunnitella tulevaa putkiremonttia.

Tämä blogi seuraa korjaustyön etenemistä taloyhtiössä: hoitaako urakoitsija oman osuutensa hyvin? Miten suunnittelijat reagoivat työmaan muuttuviin tarpeisiin? Miten asukkailla menee evakossa? Tuleeko korjaustyön jäljestä hyvää? Pysytäänkö aikataulussa? Mikä meni pieleen ja mitä olisi voinut jättää tekemättä? Ja ennen kaikkea, miten yhteistyö allianssimallissa toimii oikeasti. Ensimmäisessä kirjoituksessa käymme läpi hankkeen taustoja ja perustietoja allianssista. Seuraavissa kirjoituksissa lähdemme konkreettisemmalle tasolle seuraamaan varsinaista korjaustyötä. Tervetuloa tutustumaan allianssimallilla toteutettavaan putkiremonttiin!

Hankesuunnittelussa toteutuslinjat tulevalle putkiremontille

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä valitsivat keväällä 2016 hankesuunnittelun tekijäksi Vahasen. Putkiremontin hankesuunnittelun tarkoituksena on selvittää taloyhtiön todelliset korjaustarpeet ja toteutustavat niille. Taloyhtiön hallitus oli jo kuullut allianssimallista seminaarissa, jossa projektinjohtaja Atte Stambej oli käynyt läpi erilaisia urakkamuotoja ja erityisesti painottanut osapuolten välisen yhteistyön merkitystä. Myös isännöitsijä oli innoissaan allianssin mahdollisuuksista. Tämän vuoksi jo hankesuunnittelun alussa asetettiin tavoitteeksi, että hankesuunnittelun jälkeen hanketta jatketaan allianssimallilla. Kuitenkin pidettiin myös mielessä, että allianssi ei ole itse tarkoitus, vaan voidaan päätyä myös muuhun, järkevimmältä vaikuttavaan urakkamuotoon.

Hankesuunnitteluvaiheessa myös osakkaiden kuuleminen on aina tärkeää. Hevoshaantie 9:ssä osakkaille järjestettiin osakaskysely, jossa kartoitettiin huoneistojen kuntoa ja osakkaiden omia toiveita putkiremonttiin liittyen. Asukastilaisuuksien avulla kerrottiin tulevasta hankkeesta ja keskusteltiin yhdessä asukkaiden kanssa avoimesti asioista sekä tehtiin korjaustapoja tutummaksi yhtiökokousta ajatellen.

Hankesuunnittelun loppuvaiheessa todettiin, että allianssimuotoinen toteutus vaikuttaa järkevältä ja tätä päätettiin ehdottaa putkiremontin toteutusmuodoksi myös asukkaille.

Mikä ihmeen allianssi?

Allianssista puhuttiin Hevoshaantie 9:n asukkaille ensi kertaa jo ensimmäisessä asukastilaisuudessa. Aiheena allianssi aiheutti luonnollisesti hämmennystä ja suuren määrän kysymyksiä. Siksi onkin näin aluksi hyvä kertoa lyhyesti mitä allianssi konkreettisesti on:

Allianssihankkeissa tilaaja, suunnittelutoimisto ja urakoitsija tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään heti hankkeen alusta lähtien. Eli taloyhtiö tekee yhteisen sopimuksen urakoitsijan, suunnittelijoiden ja rakennuttajakonsultin kanssa. Maksu perustuu palkkiomalliin, joka motivoi jokaista osapuolta tekemään parhaansa hankkeen eteen kustannustehokkaasti. Allianssiprojekteissa onkin oleellista avoimuus ja luottamus osapuolten välillä sekä toimiva yhteistyö. Urakoitsijaa valittaessa keskitytään enemmän yrityksen luotettavuuteen ja hyvään maineeseen sekä tahtoon lähteä luomaan idearikkaasti yhteistä hanketta kuin pelkästään urakkahintaan. Allianssia on käytetty aiemmin enemmän julkisen sektorin hankkeissa, mutta taloyhtiöiden korjauksiin sitä ei ole vielä kokeiltu paljoltikaan. Tämän hankkeen projektinjohtajasta allianssi sopii kuitenkin hyvin myös taloyhtiölle:

  • Allianssin ideana on tehdä asioita tiiviisti yhdessä hankkeen eri osapuolten kanssa, luottaa lujasti ja kantaa vastuuta yhdessä. Tehdä asioita samalla puolella pöytää, kaikkien yhteiseksi hyödyksi, ilman raja-aitoja. Tähän mennessä allianssia on käytetty lähinnä esimerkiksi Tampereen rantatunnelin kaltaisissa megaluokan hankkeissa, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että allianssin hyötyjä voidaan hyödyntää yhtä lailla myös pienemmissä hankkeissa kuten taloyhtiöiden putkiremonteissa. Aiemmin taloyhtiöallianssi on kuitenkin toteutettu tietojeni mukaan vain kerran: paljon mediajulkisuutta saaneessa ”kahden viikon putkiremontissa” Helsingin Roihuvuoressa vuonna 2016, Atte toteaa.

Lisätietoja putkiremontin eri toteutusmuodoista löydät Atte Stambej’n blogitekstistä Putkiremontti & toteutusmuodot.

Toteutussuunnittelussa jo urakoitsija mukana

Hankesuunnittelun lopuksi yhtiökokouksessa päätettiin putkiremontin korjaustavasta. Osakkaat päätyivät monien keskustelujen jälkeen valitsemaan perinteisen putkiremontin, jossa kaikki vanhat viemäriputket ja vesijohdot uusitaan sekä kylpyhuoneet peruskorjataan. Hankesuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan korjausten kustannukset tulisivat olemaan noin 660 euroa huoneistoneliötä kohden.

Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen tehtiin yhteinen allianssisopimus, jossa osapuolina olivat As Oy Hevoshaantie 9, projektinjohtajana ja suunnittelijana Vahanen PRO Oy ja urakoitsijana Adison Oy. Urakoitsija valittiin haastattelemalla kahta erinomaiseksi tiedettyä urakoitsijaa.

Keväällä 2017 päästiin aloittamaan varsinainen toteutussuunnittelu, jossa taloyhtiölle tehtiin arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmat (lämpö, vesi, ilma).

Suunnittelussa rikottiin perinteisiä kaavoja esimerkiksi työskentelemällä osan aikaa taloyhtiön pihassa Remonttirekassa ja työpajoissa yhdessä urakoitsijan kanssa. Näillä työmenetelmillä suunnitelmat olivat valmiit nopeammin kuin saattoi uskoakaan. Jopa asukastilaisuus pidettiin suunnittelun aikana rekassa piha-alueella. Toukokuussa 2017 suunnitelmat olivat jo valmiit ja voitiin hakea rakennuslupa. Erillistä urakan kilpailutusta ei tarvinnut enää pitää, sillä urakoitsija oli valittu jo hyvässä ajoin etukäteen hankkeeseen mukaan.

Korjaustyövaihe aloitettiin infotilaisuudella

Toukokuussa 2017 asukkaille ja osakkaille pidettiin asukasilta, jossa käytiin läpi tulevaa korjaushanketta, aikataulua, käytännön asioita ja toimenpiteitä sekä osakkaiden omia muutos- ja lisätyötöitä. Hanke alkoi muuttua asukkaille todelliseksi; nyt korjaustyöt oikeasti käynnistyisivät. Urakoitsijan toimesta kesän aikana taloyhtiön piha-alueelle tehtiin työmaata ja tuotiin kontteja. Varsinaiset työt käynnistettiin lomien jälkeen elokuun alussa. Miten korjaustyöt ovat lähteneet käyntiin? Se selviää, kun seuraat blogia. Tutustu projektin edetessä myös muihin As Oy Hevoshaantie 9 – Putkiremontti allianssilla -blogiteksteihin!

Blogia ylläpitää projektitiedottaja Henna Martikainen yhteistyössä projektinjohtajan, urakoitsija Adison Oy:n, Isännöintitoimisto JS-Audit ISA:n ja As Oy Hevoshaantie 9:n osakkaiden kanssa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.