Palvelut

Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjäkin on johdettava. Tarjoamme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan palveluita rakennushankkeisiin sekä huolto- ja ylläpitopalveluita olemassa oleville kiinteistöille. Kiinteistöjohtaminen tarjoaa kiinteistöjen elinkaaren mittaista tarkastelua systemaattiseen, tehokkaaseen ja taloudelliseen hallintaan elinkaaren eri vaiheisiin soveltuvien palveluiden avulla.
Katso kaikki palvelut