Akustiset mittaukset

Akustisten mittausten tarkoituksena voi olla tilojen välisen ääneneristyksen, vallitsevan äänitason tai huoneakustisten ominaisuuksien toteaminen. Uusissa kohteissa tuloksia verrataan voimassa oleviin määräyksiin tai sopimuksiin. Vanhemmissa kohteissa vertailu tapahtuu ajankohdan määräysten tai ohjeiden mukaan. Mittauksia voidaan suorittaa myös vanhoissa rakennuksissa muutossuunnittelulle tarpeellisten tietojen hankkimiseksi.

Mittaukset suoritetaan yleensä määräysten edellyttämien kansainvälisten standardien tai viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Tietojen hankkimiseksi suoritettavat mittaukset suunnitellaan tapauskohtaisesti.

  • Ilmaääneneristys- ja askeläänitasomittaukset suoritetaan ISO 140 standardien mukaan
  • Äänitasomittaukset suoritetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman ohjeiden mukaan
  • Jälkikaiunta-ajan mittaukset suoritetaan ISO 3382 standardin mukaan

Käytössämme on viisi tarkkuusluokan äänitasomittaria, joihin voidaan liittää kalibroidut mikrofonit tai tärinäanturit. Äänitasomittauksissa mikrofonien taajuusalue on 1 Hz – 140 kHz. Tärinämittausten alaraja on 1 Hz. Mittauksiin ja mittareiden kalibrointiin on tarvittavat kohinaäänilähteet, kaiuttimet ja kalibraattorit. Erikoiskohteissa käytämme sondimikrofonia, jolla äänitaso voidaan mitata ilmanvaihtokanavan tai savukaasukanavan sisäpuolella.

Akustisiin mittauksiin käytämme myös yhdessä muun mittauskaluston kanssa tietokoneohjelmia SIA AcousticTools ja SIA SmaartLive, joilla voidaan määritellä huoneakustisia tunnuslukuja sekä monipuolista äänianalyysiä.

Olemme kehittäneet erikoislaitteistot akustisia pienoismallimittauksia varten. Niistä on selostus kohdassa HUONEAKUSTIIKKA. Laitteistolla on tutkittu myös mm. dieselmoottorien pakoputkien, suihkumoottorien koekäyttölaitosten pakokaasukanavien, voimalaitosten savukaasukanavien ja tieliikenteen meluesteiden toimivuutta.

X