Huoneakustiikka

Huoneakustisen suunnittelun kohteita ovat musiikki- ja monikäyttösalit, oopperat, teatterit, kirkot, kappelit kokoussalit, elokuvateatterit, studiot, opetuslaitokset sekä monikäyttö- ja liikuntahallit. Huoneakustisia ongelmia ratkotaan usein myös avotoimistojen, liikenneterminaalien, näyttelyrakennusten, kirjastojen, hotellien, ravintolasalien ja jopa asuinhuoneiden suunnittelussa.

Akustisessa suunnittelussa määritellään tilan tarkoituksenmukainen koko ja muoto. Akustisin laskelmin mitoitetaan tilan pintarakenteiden laatu asetettua käyttötarkoitusta vastaavaksi. Käyttämämme laskentamallit nopeuttavat vaihtoehtoisten ratkaisumallien tutkimista. Salien akustiseen suunnitteluun käytämme myös EASE ja EARS tietokonemallinnusta. Olemassa olevien tilojen korjauksissa nykytilanne selvitetään huoneakustisin mittauksin. Laajasta arkistostamme löytyy myös monien vanhoissa rakennuksissa käytettyjen materiaalien äänitekniset ominaisuudet.

Vaativissa uudisrakennuskohteissa suoritamme saliakustisia tutkimuksia pienoismallia käyttäen. Olemme ensimmäisenä maassamme aloittaneet huoneakustiset pienoismallitutkimukset ääntä ja ultraääntä käyttäen. Suoritettujen tutkimusten ja toteutettujen kohteiden määrä on ylivoimaisesti suurin. Niistä on osa sisällytetty Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtiosastolla tehtyyn diplomityöhön.

X