Elinkaaritarkastelu

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Elinkaaritarkastelun tavoitteena on tuottaa keskenään vertailukelpoista tietoa rakennuksen elinkaaren kustannuksista ja kasvihuonekaasupäästöistä eri korjaus- tai purku- ja uudisrakentamisvaihtoehdoissa esimerkiksi 30 vuoden ajanjaksolla. Tarkastelu kertoo mitä rakennukselle kannattaa tehdä huomioiden myös esimerkiksi hyvän sisäilman laadun.

Selvittämällä järkevät vaihtoehdot ja niiden keskinäiset erot voidaan valita paras korjausvaihtoehto

Korjaukset voidaan yleensä ajoittaa eri vaiheisiin rakennuksen elinkaarta. Esimerkiksi sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa on usein tarvetta kiireellisille korjauksille, mutta joitakin muita toimenpiteitä voi olla tarkoituksenmukaista tehdä vasta myöhemmin laajemman kokonaisuuden yhteydessä. Joskus purkaminen ja uudisrakentaminen saattaa olla peruskorjausta järkevämpi vaihtoehto.

Elinkaaritarkastelussa määritetään rakennuksen suositeltavat korjausvaihtoehdot ja lasketaan rakennuksen pitkän aikavälin kustannukset sekä hiilijalanjälki eri vaihtoehdoissa.

Elinkaaritarkastelun perusteella kiinteistönomistaja tai muu kiinteistönpidosta päättävä voi valita faktapohjalta kokonaistaloudellisesti järkevimmän etenemisvaihtoehdon, jonka osalta edetään tarkempaan hanke- ja edelleen toteutussuunnitteluun.

Esimerkki rakennuksen vaihtoehtoisten toimenpiteiden elinkaarikustannuksista ja kasvihuonekaasupäästöistä.

 

Lue myös onnistumistarinamme Tutkimuksista ja elinkaaritarkastelusta eväät järkevään päätöksentekoon autoalan opetuskiinteistön korjaushankkeessa