Energiahankkeet

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Tarjoamme kiinteistön energiahankkeisiin palveluita hanke- ja yleissuunnittelusta rakennuttamiseen ja valvontaan. Kannattaa myös muistaa, että rakennuslupavaiheessa kiinteistölle tulee laatia energiaselvitys, jonka voivat laatia vain siihen erikseen pätevöityneet henkilöt. Lue lisää energiaselvityksistä.

Energiahankesuunnittelu

 • Energiahankesuunnittelun tarkoituksena on antaa tilaajalle tietoa eri lämmöntuottotavoista, niiden kustannuksista, säästöpotentiaaleista ja takaisinmaksuajoista. Lisäksi tilaaja saa tietoa nykyisestä energiankulutuksen tasosta ja kustannuksista. Energiahankesuunnitelman avulla tilaajan on helpompi tehdä päätös lämmöntuottotavan muutoksesta tai täydentämisestä.
 • Energiahankesuunnittelussa selvitettävät vaihtoehdot tilaajan toiveiden mukaan ovat esimerkiksi poistoilmalämpöpumppujärjestelmä, maalämpöpumppujärjestelmä, vesi-ilma lämpöpumppujärjestelmä ja aurinkoenergiajärjestelmät.
 • Energiahankesuunnittelussa laaditaan tilaajalle raportti, jota voidaan hyödyntää suunnittelun pohjana. Energiahankesuunnitelma esitetään myös tilaajan hallitukselle ja osakkaille esimerkiksi yhtiökokouksessa.

Energiahankkeiden yleissuunnittelu

 • Yleissuunnittelun tarkoituksena on laatia tarvittavat suunnitelmat lämmöntuottotavan muuttamisen vaatimiseksi, kuten laitteistojen alustavat mitoitukset ja pääpiirustusten laatiminen. Laadukkaalla suunnittelulla taataan kustannustehokas ja toimiva laitteisto taloyhtiölle.
 • Yleissuunnittelun yhteydessä pidettävissä suunnittelukokouksissa, taloyhtiön hallitus pääsee vaikuttamaan ja esittämään toiveita lopullisesta ratkaisusta.
 • Suunnitelmien perusteella, taloyhtiön on mahdollista hakea rakennuslupaa rakennusvalvonnasta.

Energiahankkeiden rakennuttamistehtävät

 • Rakennuttamisen tarkoituksena on kilpailuttaa yleissuunnitteluvaiheessa vaadittu lämmöntuottotapa. Rakennuttamistehtäviin sisältyy tarvittavien tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja saatujen tarjousten läpikäynti ja vertailu.
 • Tarkkojen tarjouspyyntöasiakirjojen ansiosta saadaan vertailukelpoisia tarjouksia, joista taloyhtiö pääsee valitsemaan haluamansa urakoitsijan toteuttamaan energiahankkeen.
 • Rakennuttamistehtäviin kuuluu lisäksi urakan esittely yhtiökokouksessa ja urakkasopimuksen laatiminen valitun urakoitsijan kanssa.

Energiahankkeiden valvonta

 • Energiahankkeiden valvonta on ensiarvoisen tärkeää, jotta lopullinen järjestelmä toteutetaan urakkasopimuksen mukaisesti ja että lopullinen järjestelmä on toimiva
 • Valvoja toimii yhdyshenkilönä tilaajan ja urakoitsijan välillä ja näin ollen tilaaja pysyy koko ajan kartalla hankeen etenemisestä.
 • Valvojan valvoo työmenetelmiä ja hyvää rakentamistapaa kohteella. Lisäksi valvontaan sisältyy valvontakäynnit työmaalla ja työmaakokousten valmistelu ja niihin osallistuminen.