Energiakatselmukset ja olosuhdeselvitykset

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Energiakatselmuksella selvitetään rakennuksen perusteellisen läpikäynnin ja seurantamittausten avulla kiinteistön rakenteiden sekä teknisten järjestelmien energiatehokkuus ja määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet.

Energiakatselmusraportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta, energiatehokkuus sekä käyttö ja esitetään taloudellisesti kannattavat energiankäytön tehostamistoimenpiteet perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

Energiakatselmus tarjoaa kiinteistön omistajalle kattavaa tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kulutuksen jakaumasta, toimenpidesuosituksia energiakustannusten pienentämiseksi sekä takaisinmaksuajat kannattaville toimenpiteille.

Olosuhdemittaus on energiakatselmusta suppeampi, kiinteistön lämmityksen ja ilmanvaihdon toimintaan, asumisviihtyisyyteen ja sisäolosuhteisiin keskittyvä selvitys. Selvitys perustuu kiinteistöllä suoritettaviin noin viikon mittaisiin seurantamittauksiin, joita täydennetään kohdetarkastuksen yhteydessä suoritettavilla kertamittauksilla.

Toteutamme energiakatselmuksia ja olosuhdemittauksia sekä asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyillä sisällöillä että Motivan ohjeiden mukaisina energiakatselmuksina. Laadimme lisäksi myös energiatehokkuuslain vaatimuksen mukaisia suuren yrityksen energiakatselmuksia ja kohdekatselmuksia.