Kulutusseuranta- ja hälytyspalvelut

Kulutusseuranta luo perustan energianhallinnalle

Kulutusseurantapalvelulla seurataan kiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulutusta. Jatkuva ja tavoitteellinen kulutusseuranta on energianhallinnan perusta. Kulutusseurantapalvelussa tiedot kiinteistön energian ja veden kulutuksesta ovat aina ajan tasalla ja löytyvät kätevästi yhdestä paikasta. Sen avulla muutokset havaitaan ajoissa ja niihin pystytään reagoimaan nopeasti. Näin mahdollisten ongelmien kustannusvaikutukset saadaan minimoitua.

Kulutusseurantapalvelua käytettäessä kiinteistön tiedot tulevat järjestelmään automaattisesti, eivätkä kulutustiedot ole kiinteistöhoidon ilmoittamien mittarilukemien varassa. Etäluennan avulla kiinteistöstä saadaan dataa tunnin tarkkuudella. Tarkan kulutustiedon perusteella voidaan asettaa kiinteistökohtaisesti hälytysrajoja, jolloin vikatilanteet, kuten vuodot, havaitaan nopeasti.

Kulutustietoa voidaan tarkastella järjestelmässä tuntitasolla, raportoida laajasti ja havainnollistaa tilanne sekä numeerisesti että graafisesti. Vahanen-yhtiöiden palveluja käyttävien monien kiinteistöjen vertailuarvot ovat kulutusseuranta-asiakkaidemme käytettävissä oman kulutuksen arvioinnin apuna.

Asiakaspalvelu apunasi

Kulutusseurantapalvelun asiakkaita palvelee energianhallinnan asiakaspalvelu arkisin klo 9.00-15.00 osoitteessa energianhallinta@vahanen.com tai numerossa 020 7698 698 (vaihde).

Hälytyspalvelu täydentää kulutusseurantaa

Täydennämme asiakkaidemme kiinteistöjen kulutusseurantaa hälytyspalvelulla, jota toteutetaan kulutusseurannan lisäpalveluna.

Hälytyspalvelussa vastaanotamme kulutuspoikkeamahälytykset asiakkaan puolesta ja välitämme aiheellisen hälytyksen eteenpäin selvitettäväksi. Asiakas voi luottaa siihen, että kiinteistön kulutusmuutoksia seurataan ja poikkeamista ilmoitetaan täsmällisesti. Seuraamme myös välitettyjen hälytysten käsittelyn etenemistä, kunnes kulutusmuutoksen syy on selvitetty. Lisäksi kulutustasoja analysoidaan ja hälytyspalvelun tulokset raportoidaan asiakkaalle säännöllisesti.

Kiinteistön omistaja säästää aikaa ja vaivaa, kun kiinteistön käytössä on sekä kulutusseuranta- että hälytyspalvelu.

Varaa maksuton puhelinkonsultaatio asiantuntijamme kanssa

Keskustele tilanteestanne sitoumuksetta asiantuntijamme kanssa.X