Suuren yrityksen energiakatselmus

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Vuonna 2015 tehty suuren yrityksen energiakatselmus tulee päivittää vuoden 2019 aikana

Suuren yrityksen energiakatselmus tuli pakolliseksi vuonna 2015. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuonna 2015 tehdyt katselmukset tulee päivittää vuoden 2019 aikana.

Esimerkki:
Yritys on tehnyt ensimmäisen yrityksen energiakatselmuksen 5.12.2015. Yrityksen on uusittava yrityksen energiakatselmuksensa viimeistään neljän vuoden välein eli yrityksen tulee tehdä uusi yrityksen energiakatselmusraportti viimeistään 5.12.2019. Vaatimukset katselmukselle ovat samat kuin aikaisemminkin.

Mikä on suuri yritys tai konserni?

Energiakatselmusvelvoite koskee niitä yrityksiä tai konserneja, joiden

  • henkilöstömäärä on yli 250 henkilöä TAI
  • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.

Määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut työntekijät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat velvoitteen piiriin. Kunnat ja kuntayhtymät eivät kuulu velvoitteen piiriin.

Valvotaanko yritysten energiakatselmusten tekoa?

Energiavirasto tarkastaa vuosittain yrityksen energiakatselmusraportteja satunnaisotannalla valituilta yrityksiltä (noin 100 yritystä vuodessa). Jos satunnaisotannalla valittu yritys ei toimita raporttia tai sertifikaattia Energiavirastolle yhden kuukauden sisällä Energiaviraston pyynnöstä, niin Energiavirasto päättää uuden määräajan, johon mennessä yrityksellä pitää olla yrityksen energiakatselmusraportti valmiina. Päätöksen tehosteeksi asetetaan uhkasakko.

Mitä energiakatselmus ja kohdekatselmus pitävät sisällään?

Yrityksen energiakatselmus sisältää selvityksen yrityksen energiankäytöstä (energiankulutusprofiilit yhden vuoden osalta) sekä energiansäästöpotentiaalista. Katselmuksesta raportoidaan keskeiset kohdekatselmusten tulokset ja merkittävät muut yrityksen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, jotka on jo tehty, on suunnitteilla tai vaativat lisäselvitystä. Lisäksi raportin tulee sisältää suunnitelma seuraavaan yrityksen energiakatselmukseen sisältyvistä kohdekatselmuksista ja niiden ajankohdista. Seuraavan neljän vuoden aikana tehtävät kohdekatselmukset tulee siis päättää etukäteen, mutta tarvittaessa suunnitelmasta voi poiketa perustetellusta syystä muuttuneen tilanteen, kuten tilamuutosten takia.

Kohdekatselmuksilla tulee kattaa vähintään kymmenen prosenttia koko yrityksen tai konsernin energiankäytöstä. Vaihtoehtoisesti kohdekatselmusten määrän voi suhteuttaa yrityksen kiinteistöjen ja toimipaikkojen määrään. Kohdekatselmuksessa pureudutaan tarkemmin kyseisen kiinteistön järjestelmiin ja olosuhteisiin sekä etsitään viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta parantavia toimenpide-ehdotuksia. Usein kohdekatselmusten havainnot ovat sovellettavissa myös muihin yrityksen kiinteistöihin laaja-alaisen hyödyn saavuttamiseksi.

Vahasen asiantuntijat apunasi

Palveluihimme kuuluvat sekä suuren yrityksen energiakatselmus että siihen sisältyvät kohdekatselmukset. Nämä voidaan lisäksi kytkeä osaksi Vahasen taloteknistä tarkastuspalvelua, jolloin yrityksen energiakatselmustoiminnasta tulee systemaattista, kustannukset jakaantuvat tasaisemmin ja säästötoimenpiteiden täytäntöönpano helpottuu. Asiantuntijoillamme on lain vaatimat pätevyydet katselmointiin.

Ota yhteyttä – autamme mielellämme!

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikaisesti yhteyttä!