Talotekniikan tarkastuspalvelut

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Tarkastuspalvelulla varmistetaan taloteknisten järjestelmien kunto ja energiatehokas käyttö

Talotekniikan tarkastuspalveluun sisältyy lämmöntuotannon, ilmanvaihdon ja olosuhteiden säännöllinen tarkastus sekä käytön ja kunnon arviointi. Kartoitamme myös taloautomaation etähallintamahdollisuudet ja opastamme huoltohenkilökuntaa käyttö- sekä huoltotehtävissä. Tavoitteena on hyvä energiatalous ja sisäilma sekä toimivat talotekniset järjestelmät.

Vahanen on riippumaton asiantuntija ja siksi sopiva kumppani arvioimaan talotekniikan kuntoa ja toimivuutta asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Tarkastuspalvelu on valtakunnallista, ja sen toimittavat vähintään LVI-insinööritasoiset energia-asiantuntijat.

Talotekniikan tarkastus: jatkuva vuosisopimus tai projektiluontoinen palvelu

Tarkastuksia tarjotaan jatkuvana vuosisopimukseen pohjautuvana palveluna, jonka kohteina ovat lämmöntuotanto, ilmanvaihto ja olosuhteet. Projektiluonteisia palveluita ovat lain edellyttämät energiatodistukset ja suuren yrityksen energiakatselmukset (SYEK), sekä Motiva-malliset energiakatselmukset niin asuin- kuin liikekiinteistöille.

Tarkastettavia kohteita ovat lämmöntuotantolaitteet (esimerkiksi kaukolämpösiirtimet, öljykattilat ja lämpöpumput), ilmanvaihtolaitteet (ilmanvaihtokoneet ja poistopuhaltimet) sekä niihin liittyvät oheislaitteet. Tarkastuksessa tarkastetaan taloteknisten järjestelmien asetusarvot ja aikaohjelmat ja arvioidaan niiden tarkoituksenmukaisuus. Kiinteistöautomaation ja kiinteistön yhteyksien selvittäminen on olennaista etähallintamahdollisuuksien kartoittamisessa.

Tarjoamme asiantuntijapalvelua isännöinnin ja kiinteistöpalvelun tueksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille sekä liikekiinteistöille. Yhteyshenkilönämme toimii kiinteistöpäällikkö, manageri tai isännöitsijä. Energia-asiantuntijamme opastaa kiinteistönhoitajalle, miten laitteita käytetään ja miten ne kannattaa säätää. Palvelun laajuus voidaan räätälöidä kiinteistön tyypin ja koon mukaan kattamaan esimerkiksi pelkästään lämmöntuotanto. Ongelmatilanteissa tarjoamme energia-asiantuntijan apua puhelinpalveluna.

Talotekniikan tarkastuspalvelu: lämmöntuotanto

Lämmöntuotannon tarkastuspalveluun sisältyy yksi tarkastuskäynti per lämmityskausi, josta sovitaan kiinteistöhoidon kanssa. Tarkastukseen sisältyy lämmönjako- tai kattilahuoneen laitteiden tarkastus, laitteiden kunnon arviointi, taloautomaation etähallintamahdollisuuksien kartoitus, laitteiden ja järjestelmien toiminnan tason analysointi sekä toimintakokeiden suoritus.

Toimintakokeilla testataan esimerkiksi säätöventtiilien sulkeutumista ja käyttövesisiirtimen tiiveyttä kerran vuodessa. Tarvittaessa mitataan paisunta-astian esipaineen mittaus. Öljylämmityskohteissa tehdään savukaasuanalyysi käynnissä olevasta kattilasta.

Tarkastuspalveluun sisältyvät asetteluarvojen ja aikaohjelmien tarkastus sekä tarpeenmukaisuuden selvitys, hoitohenkilökunnan opastus käyttö- ja huoltotehtäviin sekä sopimuksen mukaisten käyttö- ja huoltotehtävien suorituksen arviointi. Kiinteistön energiankulutus analysoidaan kulutusseurannasta saatavien tietojen, kuten kulutuslajien tasojen ja trendien, perusteella. Palvelussa myös kerätään ja ylläpidetään teknisen rekisterin tietoja (konekorttitiedot). Tarkastuspalvelusta raportoidaan havaitut viat sekä puutteet ja esitetään toimenpiteitä huoltokirjan ilmoitustenhallintaan.

Talotekniikan tarkastuspalvelu: ilmanvaihto

Ilmanvaihdon oikea toiminta on tärkeää järkevän energiankäytön ja hyvän sisäilman kannalta. Palveluun sisältyy IV-laitteiden tarkastus lämmöntuotannon tarkastuskäynnin yhteydessä. Tarkastus pitää sisällään koneellisen poistoilmanvaihdon ja tulo–poisto-ilmanvaihdon osalta keskitetyn (ei huoneistokohtaisten) koneen tarkastuksen. Myös vaikutusalueella olevat erillispoistot, kuten varastot ja saunatilat, tarkastetaan.

Palvelun aluksi selvitetään käyttäjien tarpeet, analysoidaan nykyisen käytön vastaavuus tarpeisiin ja tarkennetaan säätöjä ja koneiden käyttöaikoja muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Lisäksi opastetaan laitteiden käyttäjiä, määritellään huolto- ja korjaustarpeet ja tarkkaillaan muun muassa säätölaitteiden ja -arvojen energiankulutusta, käyttöaikoja, pakkokytkentöjä ja hälytyksiä, pumppujen ja IV-pattereiden käyttöä, kuntoa ja puhtautta, suodattimien puhtautta sekä sulku- ja säätöpeltien toimintaa. Lisäksi tarkastetaan puhaltimet ja kiilahihnojen kunto sekä LTO-laitteet ja niiden hyötysuhteet. Palveluun sisältyy teknisen rekisterin (konekortit) tietojen keräys ja ylläpito sekä raportointi havainnoista vastuuhenkilölle ja toimenpide-ehdotukset huoltokirjan ilmoitustenhallintaan.

Talotekniikan tarkastuspalvelu: olosuhteet

Talotekniikan laitteiden oikealla toiminnalla varmistetaan tilojen oikeat olosuhteet. Oikeat lämpötilat, riittävä ilmanvaihto ja vedoton sisäilma ovat olosuhteiden perusvaatimukset. Olosuhteiden tarkastuspalveluun sisältyy olosuhteiden mittaus ja selvitys kiinteistön yleisissä tiloissa kerran vuodessa lämmöntuotannon tarkastuskäynnin yhteydessä. Yleisiä tiloja ovat mm. porrashuoneet, lämpimät varastot, käytävät, pesulat, talosaunat ja niiden pukuhuoneet, kuivaushuoneet ja väestönsuojat.

Olosuhteiden tarkastus sisältää mittaukset mahdollisuuksien mukaan myös liiketiloissa ja yhdessä asunnossa, jos kyseisiin tiloihin päästään tarkastuksen yhteydessä. Palveluun sisältyvät huonelämpötilamittaukset oleskeluvyöhykkeellä, pintalämpötilamittaukset rakenteista sekä ilmanvaihdon toiminnan, patteri-, linjansäätö- ja sulkuventtiilien silmämääräinen ja valaistuksen toiminnan ja tason tarkastaminen.

Olosuhteiden mittauksen yhteydessä tarkastetaan myös kiinteistön yleisten tilojen energiankulutukseen vaikuttavien laitteiden ja järjestelmien toiminta, kuten talosaunojen, sähköisten saatto- ja lattialämmitysten, ulko- ja sisävalaistuksen sekä autolämmityspaikkojen ohjaus ja pesula- ja kuivaushuonelaitteiden kunto. Palveluun sisältyy sopimuksen mukaisten käyttö- ja huoltotehtävien suorituksen ja yleisiin tiloihin liittyvien töiden arviointi sekä raportointi havainnoista vastuuhenkilöille ja toimenpide-esitykset huoltokirjan ilmoitustenhallintaan.

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikaisesti yhteyttä! Voit myös varata ajan maksuttomaan puhelinkonsultaatioon (ks. kalenteri alla) sinulle sopivaan ajankohtaan.


Varaa maksuton puhelinkonsultaatio asiantuntijamme kanssa

Keskustele tilanteestanne sitoumuksetta asiantuntijamme kanssa.