Etähallintapalvelut

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Etähallinta- ja olosuhdepalvelut kiinteistön suunnitelmalliseen ylläpitoon

Etähallintapalvelun tavoitteena on optimoida kiinteistön olosuhteet ja varmistaa käyttäjien tyytyväisyys. Jatkuvalla valvonnalla ja tiedonkeruulla varmistetaan, että kiinteistön olosuhteet pysyvät ihanteellisina. Jatkuvan valvonnan avulla muutoksiin ja poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti. Kiinteistöstä kerätyn tiedon perusteella pystytään ennakoimaan tulevia kustannuksia ja ylläpitämään kiinteistöä suunnitelmallisesti.

Etähallintapalvelu toimii ylläpito-organisaatiossa kiinteistön optimaalisen toiminnan varmistavana asiantuntijana. Havaittuihin poikkeamiin puututaan välittömästi, ja ne ratkaistaan yhteistyössä kiinteistön muiden osapuolten kanssa. Etähallinnan asiantuntija auttaa tarvittavien korjausten ja toimenpiteiden valinnassa sekä suunnittelussa. Asiantuntija luo asiakkaalle kehitys- ja muutostoimenpide-ehdotuksia kiinteistön olosuhteiden parantamiseksi.

Vahanen Monitori kokoaa tiedot kaikista liitetyistä järjestelmistä

Seurannassa hyödynnetään kiinteistön järjestelmistä riippumatonta Vahanen Monitori -valvomosovellusta. Sovellus mahdollistaa myös suurien kiinteistömäärien hallinnan, seurannan ja raportoinnin kokoamalla tiedon kaikista liitetyistä järjestelmistä.

Vahanen Monitoriin voidaan liittää rakennusautomaation lisäksi myös erillisiä järjestelmiä, kuten langattomia olosuhdemittauksia. Sovelluksen näkymät luodaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kiinteistöjen tai jopa yksittäisten laitteiden toimintaa voidaan verrata vastaaviin kohteisiin, ja tämän seurannan avulla voidaan havaita poikkeamia. Vahanen Monitori on helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus kiinteistön ylläpito-organisaation eri osapuolille.