Huoltokirjapalvelut

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Huoltokirja. Tehokkaan Kiinteistökapteenin salainen ase.

Huoltokirja tekee kiinteistön ylläpidosta helpompaa. Siitä näkee mitä huoltotoimenpiteitä kiinteistölle on tehty ja mitä tullaan tekemään. Huoltokirjan myötä kiinteistönhuolto muuttuu säännölliseksi ja suunnitelmalliseksi, joka taas auttaa pitämään kiinteistön hyvässä kunnossa. Täydellinen huoltokirja vaikuttaa myös positiivisesti kiinteistön arvoon – aivan kuten moitteeton huoltokirja autojen kohdalla.

Mikä parasta, sinä voit keskittyä ydintoimintaasi, hommat rullaavat ja kiinteistön käyttäjät pysyvät tyytyväisinä.

Huoltokirja auttaa huolehtimaan kiinteistöstä sen koko elinkaaren ajan

Huoltokirja auttaa niin auton kuin kiinteistönkin ylläpidossa. Kiinteistöjen osalta haasteena on yleensä se, ettei niitä huolleta niin riittävästi ja säännöllisesti kuin mitä esimerkiksi autoilta vaaditaan. Toinen haaste on, ettei kiinteistöjä valmisteta liukuhihnalla, joten ne vaativat yksilölliset huolto-ohjelmat.

Huoltokirjan laatiminen on keino varmistaa kiinteistön arvon säilyminen sekä huolehtia ennakoivasti sen kunnosta ja käytettävyydestä koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin kiireellä tehtävät hätäkorjaukset. Huoltokirjan ja -ohjelman laatimisen yhteydessä kannattaa tehdä myös kiinteistön laitetietojen inventointi eli laatia konekortit.

Kun kiinteistön huoltokirja on tehty ja käytössä, on hyvä varmistaa, että huolto tehdään oikein. Tarjoamme kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille kattavaa ja puolueetonta asiantuntijapalvelua erityyppisten rakennusten huoltokirjojen ja -ohjelmien laadintaan, seurantaan ja auditointiin sekä tarvittaessa kiinteistöpalvelujen ja huoltoliikkeiden kilpailuttamiseen huoltokirjojen avulla myös usean kohteen osalta.

Tarjoamme sähköisen huoltokirjajärjestelmän asiakkaillemme avaimet käteen -periaatteella. Huoltokirjat voidaan laatia asiakkaan sähköiseen huoltokirjajärjestelmään, kuten Tampuuri, FimX, Granlund Manager ja Fatman. Tarvittaessa autamme sopivan huoltokirjajärjestelmän valitsemisessa, ja voimme tarjota sähköisen huoltokirjajärjestelmän myös osana omaa huoltokirjapalveluamme. Vahasen huoltokirjapalvelussa sähköisen huoltokirjan käyttäjillä on aina käytössään viimeisin ajantasainen, käyttöoikeuksien mukainen versio ja sovelluksen toimittaja huolehtii päivitys- ja tietosuoja-asioista.

Keskity ydintoimintaasi hyödyntämällä asiantuntijapalveluita

Ison kiinteistömassan omistajan elämää helpottaa, kun kaikilla kiinteistöillä on oma huoltokirja, jota päivitetään ajantasaisesti. Huoltokirja on tehokas askel kiinteistön ylläpidon haltuun ottamisessa. Oikeanlaisella ylläpidolla kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla, viihtyisien ja terveellisten olosuhteiden ylläpitäminen helpottuu. Tämän lisäksi rakennusosille ja laitteille saavutetaan optimaalinen elinkaari. Myös kiinteistönhoitoliikkeen työn suunnittelu tarkentuu, työnjohto helpottuu ja huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle, mikä puolestaan helpottaa seurantaa.

Palvelumme vaihtelee täysvastuullisista ratkaisuista täsmäpalveluihin. Huoltohistorian dokumentointi nostaa kiinteistön arvoa.

Uudiskohteen huoltokirjan koordinointi- ja laadinta

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) velvoittaa, että rakennettavalle uudiskohteelle tulee laatia huoltokirja kohteen rakentamisvaiheen aikana. Saneeraus- ja laajennusprojekteissa huoltokirjavelvoite on voimassa rakennuslupaa vastaavasti. Vahasen huoltokirjapalvelun avulla huoltokirjan saa uudiskohteeseen avaimet käteen -periaatteella: huolehdimme kaikkien tarvittavien tietojen kokoamisesta sekä sähköisen huoltokirjan laatimisesta. Paperinen huoltokirjakansio on helppo tulostaa sähköisestä huoltokirjasta, mikäli sitä tarvitaan.

Huoltokirjapalvelu auttaa esimerkiksi rakennusliikettä hoitamaan huoltokirjavelvollisuuden, joka ei ole oman liiketoiminnan ytimessä. Sopimusasiakkuus on helppo vaihtoehto, ja palvelun sisältö voidaan sopia tapauskohtaisesti tukemaan yrityksen toimintaa. Lisäksi varmistamme tilaajan puolesta, että huoltokirja tulee varmasti käyttöön, kouluttamalla, seuraamalla ja raportoimalla huoltokirjan käyttöä. Huoltokirjan tehokas ja oikea käyttö on kaikkien etu sekä edellytys takuun säilymiselle.