Pelastussuunnitelma

Kiinteistökapteeni! Kun vaara uhkaa, tarvitset pelastussuunnitelman.

 

Mikä on pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on keino selvittää kiinteistön käyttäjiä, omaisuutta ja ympäristöä uhkaavat vaarat ja riskitekijät.  Se on myös yhteenveto rakennusten turvallisuusjärjestelyistä ja se sisältää toimintaohjeet tulipalojen ja muiden onnettomuuksien varalta.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava toimeenpanoon.

Pelastussuunnitelma on pakollinen

Pelastussuunnitelma on pakollinen useimmille kiinteistöille (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011). Se on laadittava mm. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa (velvoite ei koske omakotitaloja eikä paritaloja) sekä työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50.

Laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia suunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Pelastussuunnitelman toimivuus testataan todellisessa onnettomuustilanteessa

Pelastussuunnitelman voi toteuttaa lain edellyttämien velvoitteiden mukaisesti käyttämällä mallipohjia. Vaikka pelastusliittojen ja -laitosten laatimat mallit pelastussuunnitelmista ovatkin vain ohjeita, on niillä vahva asema ja monet suunnitelmat tehdään suunnitelmapohjien perusteella. Tässä menettelyssä on kuitenkin vaarana, että yleiset toimintaohjeluonnokset otetaan sellaisenaan käyttöön rakennuksiin, joihin ne eivät välttämättä sovi. Pelastussuunnittelua pitäisikin tehdä aidossa yhteistyössä juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen ja niin että järjestelyt oleellisen turvallisuustiedon välittämiseksi asukkaille ovat olemassa.

Autamme pelastussuunnitelman laatimisessa ja ylläpitämisessä

Pelastussuunnitelma laaditaan sähköiseen muotoon, jolloin se on selkeä ja helposti ylläpidettävä. Laatijana on aina Vahaselta pelastussuunnittelun ammattilainen. Pelastussuunnitelma pitää sisällään:

  • kohdekohtaisen turvallisuuskartoituksen ja kirjallisen raportin
  • sähköinen pelastussuunnitelma
  • turva- ja kohdeopasteet.

Pelastussuunnitelma kannattaa tarkastaa vuosittain ja päivittää, kun tulee esimerkiksi isoja tilamuutoksia tai jos kiinteistössä toimivat vuokralaiset vaihtuvat tai tulee eteen muita merkittävä muutoksia.

Turvallisuuskartoituksella tiedot pelastussuunnitelmaa varten

Turvallisuuskartoituksella kerätään tietoja pelastussuunnitelmaa, turva- ja kohdeopasteita varten. Turvallisuuskartoituksessa käydään läpi kaikki kiinteistön tilat mukaan lukien piha-alueet, arvioiden niiden turvallisuutta ja mahdollisia puutteita. Kohde myös valokuvataan turvallisuusnäkökulmasta. Kartoitusta tehtäessä mukana on aina asiakkaan edustaja. Asiakkaalle toimitetaan kartoituksesta kirjallinen raportti, jossa on kerrottu havaitut puutteet sekä käytännön toimenpide-ehdotukset puutteiden korjaamiseksi.

Sähköinen pelastussuunnitelma Turvakohde.fi -sovelluksessa

Kohteesta laaditaan turvallisuuskartoituksen perusteella kirjallinen pelastussuunnitelma selainpohjaiseen sovellukseen, jossa ovat kaikki lain vaatimat sisältöasiat aina ajan tasalla. Selainpohjainen järjestelmä varmistaa suunnitelman helpon ylläpidon ja jakamisen asianomaisille. Sovellukseen kerran laadittu pelastussuunnitelma ylläpidetään jatkuvasti ajantasaisena. Tällöin vältytään tarpeelta toistuvasti laatia uusi pelastussuunnitelma, kun pelastuslaki tai muut sisältöasiat muuttuvat.

Turva- ja kohdeopasteet kiinteistöön

Lopuksi laaditaan turva- ja kohdeopasteet. Turvaopasteissa esitetään kohteen pelastautumiseen liittyvät turvallisuusasiat, kuten esimerkiksi poistumisreitit, alkusammutuskalusto, kokoontumispaikka sekä hätätilanneohjeet. Kohdeopasteet laaditaan pelastuslaitoksen ja kiinteistön huollon vastuuhenkilöiden käyttöön. Näissä kuvataan mm. kiinteistön hyökkäysreitit, pääsulut, pelastustiet, nostopaikat sekä ilmanvaihdon- ja savunpoistonlaukaisupainikkeet.

Katso esimerkit turvaopasteista ja kohdeopasteista.

Turvallisuuskoulutusta ja poistumisharjoituksia

Kohteeseen on myös mahdollista tilata lisäpalveluna turvallisuuskoulutus kohteeseen nimetylle turvallisuushenkilöstölle. Koulutusaineisto laaditaan pelastussuunnitelman pohjalta. Koulutukseen sisältyy kohteen pelastussuunnitelmaan tutustuminen, turva- ja kohdeopasteiden läpikäynti, käytännön tietoa paloturvallisuudesta ja toimintaohjeet eri onnettomuustilanteisiin.

Lisäksi teemme poistumisharjoituksia kiinteistön tiloista tai taloyhtiöiden asunnoista. Harjoitus näyttää miten hyvin pelastussuunnitelma toimii käytännössä.

Referenssit

Teemme läheistä yhteistyötä alueellisten paloviranomaisten kanssa. Olemme tehneet suunnitelmia jo yli 3000 kiinteistöön. Referenssejämme ovat muun muassa Kauppakeskus Kaari sekä Kojamon monet kiinteistöt. Kysy lisää ja kerromme mielellämme referensseistämme!

0
Connecting
Odota...
Miten voimme auttaa?

Miten voimme olla avuksi? Jätä meille viesti, niin palaamme sinulle arkisin 24 tunnin kuluessa.

Huomioithan, että palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja taloyhtiöitä, emme kuluttaja-asiakkaita.

Rekrytointeihin liittyvät yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen rekry@vahanen.com.

Nimi
* Sähköposti
Puhelin
* Viesti
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Sähköposti
* Describe your issue
Kuinka voimme auttaa?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
X