Vahanen Monitori

Monitori auttaa hallitsemaan ja hyödyntämään kiinteistödataa

Vahanen Monitori on sovellus, joka tarjoaa työkalut kiinteistödatan tarkkailuun, hallintaan sekä energiajohtamiseen. Monitori tarjoaa ratkaisuja seuraaviin teemoihin ja haasteisiin:

  • Energian ja veden käyttö
  • Kiinteistön olosuhteet
  • Ympäristö
  • Kiinteistön tekniikka ja ratkaisut

Vahanen Monitori tarjoaa ratkaisuja useisiin kiinteistönpidon teemoihin ja haasteisiin.

Sovellus mahdollistaa myös yksittäisten kiinteistöjen tai jopa suurien kiinteistömäärien hallinnan, seurannan ja raportoinnin kokoamalla tiedon kaikista liitetyistä järjestelmistä. Vahanen Monitori on helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus kiinteistön ylläpito-organisaation eri osapuolille.

Ominaisuudet

Monitori-palvelu rakentuu erilaisista moduuleista, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Pystymme rakentamaan asiakkaalle kokonaisuuden, joka tukee hänen tarpeitaan ja sopii hallinnoitaviin kiinteistöihin.

Energiajohtaminen

Energiajohtamisen työkaluilla voit seurata ja raportoida kiinteistön energian ja veden kulutuksia, kustannuksia ja päästövaikutuksia. Monitorilla hoituu myös vesivuotojen valvonta sekä vuotohälytykset. Voit lisäksi asettaa kiinteistöille tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Tavoitteiden saavuttamisessa ja kiinteistön kehittämisessä sinua auttavat Energiajohtamisen toimenpidetyökalut.

Selkeyttä energiajohtamiseen

  • Laajasti tietoa useista lähteistä. Järjestelmä koostaa tietoa eri datalähteistä kuten energialaitoksilta, erillisiltä keruulaitteilta, rakennusautomaatiojärjestelmistä ja Ilmatieteenlaitokselta. Kaikki tieto on ristiin vertailtavissa ja hyödynnettävissä esimerkiksi Tilaajakohtaisten KPI-mittareiden määrittämisessä.
  • Kiinteistösalkkujen hallinta. Käyttäjä voi vapaasti muodostaa kiinteistöistä ”salkkuja”. Salkkukohtainen raportointi on järjestelmässä selkeää ja intuitiivista.
  • Energian ja veden kustannusten seuranta. Monitorissa käyttäjä pystyy visuaalisesti seuraamaan kiinteistöjen energian ja veden kustannusten kehittymistä pitkällä aikavälillä. Tariffien ja kulutusten muutosten aiheuttamat vaikutukset ovat selvästi havaittavissa.
  • Vesivuotojen valvonta ja vuotohälytykset. Monitori auttaa huomaamaan vesivuodot aikaisin ja hälyttää niistä. Näin säästetään rahaa sekä voidaan minimoida vesivahinkojen vaikutuksia.
  • Ympäristövaikutusten seuranta. Kiinteistöjen ylläpidon aikaisen energian kulutuksen ympäristövaikutuksia seurataan järjestelmässä automaattisesti Motivan ohjeiden mukaisesti.
  • Toimenpiteiden hallinta. Järjestelmässä pystytään johtamaan kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikutus kiinteistöjen kulutuksiin, kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin on helposti esitettävissä ja tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kiinteistöille asetettujen säästötavoitteiden toteutumisennusteissa.

Huoneistokohtainen veden mittaus

Tällä moduulilla käyttäjä pääsee tarkastelemaan huoneistokohtaisten vesimittausten mittarilukemia ja kulutuksia sekä mm. hakemaan laskutusta varten asianmukaiset aineistot.

Helppoutta ja valinnan vapautta

Monitori koostaa eri mittaus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien tuottaman huoneistomittareiden datan ja yhdenmukaistaa aineiston laskutusta varten.

Monitori hyödyntää myös näiden rajapintojen kautta tarjolla olevaa muuta dataa, esimerkiksi olosuhdehallinnan käyttöön.

Olosuhdehallinta

Olosuhdehallinnalla varmistat kiinteistösi tilojen ilman laadun. Kerättävää tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kiinteistön lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestlemän ohjauksessa. Tietoa voidaan kerätä langattomilla antureilla tai hyödyntämällä olemassaolevia antureita.

Tekniikkaa elämisen ehdoille

Monitori koostaa olosuhdetietoja kiinteistöistä automaattisesti ja suorittaa jatkuvaa analysointia ja vertailua ohjearvoihin.

Olosuhdehallinta mahdollistaa viihtyvyyden varmistamisen ennakoimalla olosuhteissa tapahtuviin hienovaraisiin muutoksiin.

Rakennusautomaatio

Rakennusautmaation etävalvonta mahdollistaa kiinteistöjen järjestelmien toiminnan automaattisen seurannan ja optimoinnin.

Enemmän kuin hälytyksiä

Keskitetty merkkiriippumaton rakennusautomaatio- järjestelmien valvontaan ja hallintaan tarkoitettu sovellus.

Monitori käsittelee keräämäänsä tietoa merkkiriippumattomasti. Järjestelmä koostaa havaitsemansa poikkeamat selkeästi jatkoselvityksiä varten.

Säätötoimenpiteitä voidaan suorittaa sovelluksen kautta manuaalisesti tai hyödyntää tekoälyä aktiivisessa ohjauksessa.

Jäteseuranta

Jäteseurantatyökalulla pääset tarkkailemaan kiinteistöissä syntyvän jätteen ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautumista jätelajeittain.

Vastuullisuutta

Monitori hakee automaattisesti dataa eri jätehuoltoyritysten järjestelmistä. Monitori helpottaa kierrätykseen liittyvää viestintää ja tavoitteisiin pääsemistä.

Seuraa yhdyskunta- ja rakennusjätteen määrää ja kustannuksia. Järjestelmä laskee jätteen kierrätys- ja hyötykäyttöasteen sekä vertaa näitä EU:n asettamiin tavoitteisiin.

Varaa maksuton esittelyaika

Kerromme mielellämme lisää ja esittelemme sovellusta sinulle. Varaa alta maksuton esittelyaika asiantuntijamme kanssa. Voit myös tutustua tarkemmin palveluun katsomalla tallenteen Kiinteistödatan hallinta ja hyödyntäminen -webinaaristamme.
Jätä yhteydenottopyyntö