Energia

Energiatehokas kiinteistö – hyvät olosuhteet, terveellinen sisäilma ja optimoidut kustannukset

Oikein säädetyt ja toimivat talotekniset järjestelmät luovat edellytykset toivotuille ja terveellisille olosuhteille – ulkolämpötilasta riippumatta

Nykyaikaisilla tekniikoilla ja välineillä lähes reaaliaikainen sisäolosuhteiden seuranta ja säätö on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Tämä mahdollistaa hyvien olosuhteiden ja miellyttävän sisäilman saavuttamisen vuodenajasta riippumatta. Parhaimmillaan energiakustannuksia voidaan alentaa jopa kymmeniä prosentteja sisätilojen olosuhteista tinkimättä.

Kulutusseuranta luo perustan energianhallinnalle

Jatkuva ja tavoitteellinen kulutusseuranta on energianhallinnan perusta. Kulutusseurantapalvelussa tiedot kiinteistön energian ja veden kulutuksesta ovat aina ajan tasalla ja löytyvät kätevästi yhdestä paikasta. Kulutusseurantapalvelulla muutokset havaitaan ajoissa ja niihin pystytään reagoimaan nopeasti. Näin mahdollisten ongelmien kustannusvaikutukset saadaan minimoitua.

Lue lisää kulutusseuranta- ja hälytyspalveluistamme.

Tarkastuspalvelulla varmistetaan taloteknisten järjestelmien tasapainoinen ja energiatehokas toiminta

Lämmöntuotannon ja ilmanvaihdon tarkastuspalveluun sisältyy säännöllinen laitteiden tarkastus sekä niiden käytön ja kunnon arviointi. Kartoitamme myös taloautomaation etähallintamahdollisuudet sekä opastamme huoltohenkilökuntaa käyttö- ja huoltotehtävissä.

Lue lisää tarkastuspalveluistamme.

Etähallinta optimoi kiinteistön toimintaa ja takaa mukava sisäolosuhteet

Kun järjestelmän toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliajassa, voidaan varmistaa kiinteistön optimaalinen toiminta. Tällöin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Systemaattisella seurannalla ja tiedon keruulla ennakoidaan myös tulevia kunnossapitotarpeita, minkä ansiosta vältytään yllättäviltä kustannuksilta.

Lue lisää etähallintapalveluistamme.

Olosuhdeselvitykset ja seurantamittaukset maksavat itsensä nopeasti takaisin energiansäästönä ja parempana sisäilmana

Olosuhdemittauksilla selvitetään kiinteistöjen tilojen sisäolosuhteet ja todetaan mahdolliset ongelmat. Näitä ovat mm. sisälämpötilojen epätasaisuus ja ilmanvaihdon riittämättömyys. Selvitysten / mittausten pohjalta laaditaan toimenpidesuositukset ongelmien korjaamiseksi.

Energiakatselmuksella kartoitetaan kiinteistön energiansäästömahdollisuudet ja selvitetään toimenpiteiden kannattavuus

Selvitämme kiinteistön energiatalouden kunnon, säästömahdollisuudet ja korjaustarpeet sekä niiden kannattavuuden. Energiakatselmus antaa kiinteistön energiataloudellisesta tilasta asiantuntevaa ja syvällistä tietoa, jonka perusteella investointipäätöksen tekeminen on turvallista ja helppoa.

Lakisääteiset energiatodistukset kiinteistöille, kun myynti tai vuokraus tulee ajankohtaiseksi

Kiinteistön omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun kiinteistö tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Vahaselta saat energiatodistuksen asiantuntijalta, jolla on lain vaatima pätevyys.

Lämpökamerakuvaus paljastaa rakentamisen laadun ja kiinteistön kunnon rikkomatta pintoja

Lämpökuvauksen avulla voidaan paikantaa kiinteistön rakenteiden vikoja kajoamatta itse rakenteisiin. Kuvauksella saadaan selville nopeasti mm. lämmöneristyksen puutteet, vaipan ilmavuodot ja kylmäsillat. Lisäksi lämpökuvauksella voidaan tarkastella taloteknisten järjestelmien toimintaa ja paikantaa kosteusvaurioita. Näin korjaukset voidaan kohdistaa tarkasti oikeisiin paikkoihin ja vältytään pintojen ylimääräisiltä rikkomisilta ja tarpeettomilta korjauksilta.

X