Energiavalvoja

Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttäjäviihtyvyyttä

Energiavalvoja on uusi palvelukonseptimme. Palvelun sisältö räätälöidään aina vastaamaan kiinteistön sekä tilaajan organisaation ajankohtaisia tarpeita. Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttäjäviihtyvyyttä. Energiavalvoja tekee parannusehdotuksia, ja hänellä on käytössään laajat työkalut kiinteistöjen energianhallintaan. Energiavalvoja hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi kulutusseurantaa, etähallintaa, toimintakokeita ja laitteiden kunnon seurantaa. Energiavalvoja myös valvoo ja opastaa kiinteistön ylläpidosta vastaavia tahoja sekä vastaa toimenpiteiden loppuun saattamisesta yhteistyössä isännöitsijän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Energiatehokkuuden ja viihtyvyyden valvonta ja kehittäminen

Energiavalvoja valvoo ja optimoi kiinteistön energian ja veden kulutusta, kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Energiavalvoja selvittää kulutusmuutoksiin johtaneet tekijät ja puuttuu ongelmien juurisyihin yhteistyössä isännöitsijän ja huoltoyhtiön kanssa. Lisäksi energiavalvoja tekee tilaajalle ehdotuksia kiinteistön energiatehokkuuden ja viihtyvyyden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja investoinneista. Ehdotuksiin sisältyy suuntaa antava arvio kustannuksista sekä saavutettavasta hyödystä.

Taloteknisten järjestelmien ja kiinteistön olosuhteiden valvonta

Energiavalvoja tarkastaa vuosittain kiinteistön taloteknisten laitteiden kunnon ja toiminnan sekä asetusten ja aikaohjelmien tarpeenmukaisuuden. Energiavalvoja myös hyväksyy taloteknisten järjestelmien ohjausten asetusarvoihin mahdollisesti tehtävät muutokset kiinteistöissä. Talotekniikan ennakoivassa kunnossapidossa toteutetaan kiinteistön omistajan strategiaa yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Taloteknisten järjestelmien toiminnan valvonnassa hyödynnetään kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän etäyhteyttä, mikäli sellainen on käytettävissä.

Kiinteistöhuollon valvonta ja opastus

Kiinteistöhuoltoyhtiön toiminnalla on suuri merkitys kiinteistön päivittäisessä ylläpidossa. Energiavalvoja seuraa kiinteistöhuollon sopimuksen mukaisten käyttö- ja huoltotehtävien suoritusta ja huoltoyhtiölle osoittamiensa vikailmoitusten käsittelyä ja läpimenoaikoja sekä raportoi tilaajalle ja isännöitsijälle.

Palautetta uudisrakentamisen kehittämiseen

Energiavalvoja osallistuu tilaajan uudisrakentamisen kehittämiseen tuottamalla arvokasta palautetta toteutettujen ratkaisujen toiminnasta kiinteistön elinkaaren alusta lähtien. Ennen kiinteistön takuuajan päättymistä tilaajalle toimitetaan lista takuuaikana havaituista talotekniikan puutteista. Vikakohtia käydään läpi myös vuosittain seurantakokouksessa, jotta ongelmat voidaan välttää keskeneräisissä tai suunnitteilla olevissa uudisrakennuskohteissa.

0
Connecting
Odota...
Miten voimme auttaa?

Miten voimme olla avuksi? Jätä meille viesti, niin palaamme sinulle arkisin 24 tunnin kuluessa.

Huomioithan, että palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja taloyhtiöitä, emme kuluttaja-asiakkaita.

Rekrytointeihin liittyvät yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen rekry@vahanen.com.

Nimi
* Sähköposti
Puhelin
* Viesti
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Sähköposti
* Describe your issue
Kuinka voimme auttaa?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
X