Etähallintapalvelut

Etähallinta optimoi kiinteistön toimintaa ja takaa mukavat sisäolosuhteet

Järjestelmälliseen seurantaan ja tiedon keruuseen perustuva reaaliaikainen valvonta varmistaa, että kiinteistö toimii optimaalisesti. Muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti ja tulevia kunnossapitotarpeita ennakoimaan, minkä ansiosta vältytään yllättäviltä kustannuksilta.

Kiinteistön etähallintapalvelussa seurataan rakennusautomaatioon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien toimintaa, varmistetaan niiden oikea toiminta sekä seurataan kiinteistön hälytyksistä aiheutuvien tehtävien toteutumista. Kiinteistön etähallintapalvelun avulla keskitetään osaaminen ja järjestelmistä saatava tieto yhteen paikkaan.

Etähallintapalvelulla varmistetaan taloteknisten järjestelmien toiminta

Rakennusautomaation avulla ohjataan ja valvotaan taloteknisiä laitteita ja saadaan hälytys mahdollisista vikatilanteista. Palvelun tavoitteena on varmistaa, että talotekniset järjestelmät toimivat tarkoituksenmukaisesti ja että kiinteistön sisäilmaolosuhteiden laatu ja olosuhteet pysyvät vakaina.

Kiinteistön etähallintapalvelu sisältää:

  • rakennusautomaation läpikäynti säännöllisesti sekä tarvittaessa vikatilanteissa
  • rakennusautomaatiohälytysten hallinta, seuranta ja analysointi sekä tehtävien toteutumisen valvonta, tarvittaessa ohjeistukset ylläpidolle
  • kiinteistön ennakoiva ylläpito ja turhien hälytyskäyntien minimointi
  • raportointi ja neuvontapalvelut.

Kiinteistönhoitaja tai manageri/isännöitsijä voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä etähallintapalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Asiantuntija auttaa ongelmatilanteen selvittämisessä ja jatkotoimenpiteiden suunnittelemisessa.

X