Kaupunkikehitys

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Kaupunkikehitys+ -palvelu kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamiseen

Kaupunkikehitys+ -palvelu tukee kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamista. Palvelun avulla löydetään kunkin alueen oma vahvuus, luodaan vahva identiteetti ja vahvistetaan sitä edelleen sopivalla kaupunki- ja kiinteistökehityksellä.

Toiminnallinen konsepti vahvistaa alueen identiteettiä ja käytettävyyttä

Kaupunkikehitys + -palvelun avulla tunnistamme ja analysoimme nykytilanteen, hyödyntämättömän potentiaalin ja lisäarvon lähteet, määrittelemme tavoiteltavat tulevaisuuden skenaariot, asukasmäärät, alueella tarvittavat palvelut, vaikutusvyöhykkeet sekä identiteetin, ja kerromme, millaisin askelin kannattaa edetä. Suunnittelemme toiminnallisen konseptin, joka lisää alueen käytettävyyttä ja houkuttelevuutta, nostaa alueen kiinteistöjen arvoa ja siten tuo alueelle myös lisää investointeja. Palvelu kattaa tarvittaessa myös rahoitusmahdollisuuksien kartoituksen.
Palvelu toimii linjassa valtion ja kaupunkien linjausten kanssa laajaa kumppaniverkostoa hyödyntäen

Esittelemme skenaariot, konseptin ja esimerkkejä maailmalta alueen yrittäjille ja päättäjille. Peilaamme tilannetta myös kaavoitukseen ja alueen tulevaisuudennäkymiin ja tavoitteisiin, ja toimimme linjassa kaupungin strategian kanssa ja sitä toteuttaen, osana kaupunkikehitystä. Palvelu soveltuu myös projektitasolle ja yksityisille kiinteistönomistajille, sillä onnistuneen identiteetin tuloksena alueen kiinteistöjen arvo nousee ja alueelle saadaan lisää investointeja.

Hyödynnämme palvelussa verkostomme kaupallista, teknistä ja brändiosaamista sekä muita suunnittelukumppaneita tarpeen ja tilanteen mukaan.

Tutustu referensseihimme täällä.