Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjäkin on johdettava. Tarjoamme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan palveluita rakennushankkeisiin sekä huolto- ja ylläpitopalveluita olemassa oleville kiinteistöille. Kiinteistöjohtaminen tarjoaa kiinteistöjen elinkaaren mittaista tarkastelua systemaattiseen, tehokkaaseen ja taloudelliseen hallintaan elinkaaren eri vaiheisiin soveltuvien palveluiden avulla.

Vahasen tavoitteena on toimia rakennetun ympäristön parantamisen hyväksi monin eri tavoin. Tarjoamme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan palveluita rakennushankkeiden ajalle ja huoltoon sekä ylläpitoon liittyviä palveluita jo olemassa oleville kiinteistöille.

Yhtenä merkittävänä osana näemme palveluiden tuottamisen kiinteistöjen omistamisen ja kiinteistönjohtamisen tarpeisiin.

Emme ole managerointiyritys vaan tarjoamme elinkaaren mittaista tarkastelua kiinteistöjen systemaattiseen, tehokkaaseen ja taloudelliseen hallintaan elinkaaren eri vaiheisiin soveltuvien palveluiden avulla. Näitä ovat mm. kiinteistöstrategisten tavoitteiden asettaminen ja sen mukainen kiinteistöjen allokointi, kiinteistösalkun tekninen haltuunotto, kiinteistöjen korjaustarpeen tunnistaminen, kohteiden tutkiminen ja ylläpito- ja korjausohjelmien tekeminen.

Tarjoamme myös kiinteistökehityksen palveluita kuten kaavakehityshankkeiden ja kiinteistöjen konvertointihankkeiden läpivientiä. Olemme tarvittaessa apuna hakiessanne uusia toimitiloja tai tontteja liiketoimintanne tarpeisiin tai tarvittaessa avustamme teitä niistä luopumiseen.

Kiinteistöjen transaktiotilanteisiin liittyen toimitamme niin ostajille kuin myyjillekin teknisen kunnon tarkasteluja (TDD), joihin on mahdollisuus yhdistää esimerkiksi ympäristöarviointeja (EDD).

X