Kiinteistökehitys ja kiinteistöstrategia

Kiinteistökehityksen lähtökohtana voi olla yksittäisen kiinteistön kehittäminen tai kokonaisen kiinteistösalkun tarkastelu osana yrityksen liiketoimintaa. Kiinteistökehitystoiminnalla tavoitellaan kiinteistön omistajalle parasta mahdollista taloudellista kannattavuutta.

Kiinteistökehitys aloitetaan selvittämällä vaihtoehtoiset toimintamallit kiinteistön kehittämiseksi. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat tekniset arviot ja luonnokset taloudellisten laskelmien perusteiksi.

Työ etenee vaiheittain siten, että asiakkaan kanssa arvioidaan tulokset ja edetään tämän päätöksentekotahdin mukaisesti. Kehityshankkeen jatkotoimenpiteistä, kuten tutkimuksista tai suunnittelutyöstä sovitaan aina asiakkaan kanssa. Tarvittaessa voimme vastata koko kehityshankkeen laadukkaasta johdosta – haastavampienkin rakennuttamishankkeiden läpivientiin.

X