Projektinjohto ja rakennuttaminen

Rakennuttaminen tarveselvityksestä vastaanottoon

Vahasen projektinjohto hoitaa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet asiakkaan etua ajatellen. Projektijohtajamme hallitsevat niin pienten kuin laajojen hankkeiden rakennuttamisen ja osaavat viedä projektit läpi laadukkaasti ja aina asiakkaan edun mukaisesti.

Johtamistaidot ovat tärkeässä asemassa, kun mittava hanke on saatava etenemään aikataulussa hankkeen käynnistymisestä valmiiksi toteutukseksi. Yhteistyömme asiakkaan kanssa on tiivistä ja systemaattista projektin joka vaiheessa, hankesuunnittelusta aina kiinteistön käyttöönottoon ja ylläpitoon. Projektipäällikkö valvoo hankkeen aikatauluja, suunnittelun etenemistä, budjettia sekä laatua hankkeen joka vaiheessa.

 

Oikeaoppinen rakennuttaminen etenee vaiheittain

Rakennuttaminen käynnistyy tarveselvityksellä, jossa perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus sekä kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja rakenteet sekä niille asetetut vaatimukset. Selvityksen yhteydessä arvioidaan myös erilaiset ratkaisuvaihtoehdot.

Mikäli tarveselvitys johtaa hankepäätökseen, aloitetaan hankesuunnittelu, jonka aikana rakennushankkeelle asetetaan täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Lisäksi määritellään hankkeen toteutustapa sekä tavoitehinta. Luonnossuunnitteluvaiheessa valitaan kohteelle hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava suunnitteluratkaisu. Tämän perusteella laaditaan investoinnin kustannusarvio sekä selvitys ylläpitokustannuksista ja tarkistetaan vaikutukset toimintakustannuksiin.

Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat varsinaista rakentamista varten sekä urakan kilpailutus ja hankinta-asiakirjat. Rakentamisen valmistelun päätteeksi tehdään rakentamispäätös. Rakentamisvaiheessa ohjauksella varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, laatutavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Hanke päättyy rakennuksen vastaanottoon, jonka jälkeen se voidaan ottaa käyttöön. Tämän jälkeen alkaa kahden vuoden takuuaika.