Valvonta

Valvoja tukee tilaajaa

Rakennustyön valvojana toimimme tilaajan edustajana, joka pitää huolta siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli.

Vahasella valvonta toteutetaan käytännön työssä hyväksi koettujen toimintatapojen mukaisesti. Työ käynnistyy valvontasuunnitelman laatimisella. Valvontasuunnitelmaan sisältyvät mm. seuraavat asiat:

  • hankkeelle ominaiset riskit ja mahdolliset ongelmat
  • mallikatselmukset
  • työvaihetarkastukset
  • laadunvarmistuskokeet
  • valvontamuistiot
  • taloudellinen seuranta
  • viranomaisasiat

 

Säännölliset työmaakäynnit osa valvontaa

Keskeinen osa valvontaa ovat säännölliset työmaakäynnit. Valvontakäynneillä valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla. Hän seuraa mm. aikataulun edistymistä, työturvallisuutta, kustannuksia sekä tehdyn työn laatua.

Valvontamme kattaa koko rakennusvaiheen aloituskokouksesta rakennuksen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen. Kaikki vaiheet dokumentoidaan, jotta valvonnan asiakirjoihin on mahdollista palata myös myöhemmässä vaiheessa.

X