Suunnitelmatarkastus ja laadunvarmistus

Asiantuntijuutta, edelläkävijyyttä ja vuosikymmenten kokemusta laadunvarmistuksesta

Suunnitelmien ulkopuolisella tarkastuksella on todettu olevan oleellinen vaikutus erityisesti vaativien kohteiden onnistumiseen. Palveluksessamme on suunnitelmien rakennusfysikaalinen tarkastaja (FISE), tukenaan useita rakennusfysikaalisen suunnittelun AA-vaativuusluokan suunnittelijoita.

Hyvätkään suunnitelmat eivät takaa varmaa lopputulosta, vaan työmaavaiheessa on syytä panostaa tarkoituksenmukaiseen erityisvalvontaan ja mittaavaan laadunvarmistukseen. Rakenteiden tiivistämisen onnistuminen todetaan varmasti vain merkkiainetekniikalla, jonka käyttöä olemme olleet kehittämässä aktiivisesti yli 10 vuotta. Kosteudenhallinnassa olemme olleet suunnannäyttäjiä jo 1990-luvulta lähtien ja toimineet monipuolisesti niin pienissä hankkeissa kuin myös valtakunnan kärkihankkeissa.

Kosteusmittauksiin, lämpökuvauksiin ja tiiviysmittauksiin henkilöstössämme on useita sertifioituja asiantuntijoita ja laaja kalibroitu mittauskalusto.

 

Palveluitamme:

Rakennusfysikaaliset suunnitelmatarkastukset

Kosteusmittaukset

Kosteudenhallintasuunnitelmat

Kosteudenhallinnan työmaaseuranta ja erikoisvalvonta

Tartuntavetolujuuskokeet

Kalvonpaksuusmittaukset

Lämpökuvaukset

  • Lämpökamerakuvaukset Ratu 1213-S Rakennuksen lämpökuvaus sertifioitujen lämpökuvaajien toimesta
  • Lämpökuvaukset rakentamisen aikaiseen laadunvarmistukseen

Merkkiainekokeet

Ilmatiiveysmittaukset, ilmavuotoluvun määritys

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja laadunvarmistus rakennushankkeen eri vaiheissa

X