Sillat, vesitornit ja taitorakenteet

Silta- ja taitorakenteiden ylläpito ja korjaaminen edellyttää erikoistunutta asiantuntemusta

Palveluitamme:

 • Siltojen vuositarkastukset
 • Siltojen, laitureiden, kanavarakenteiden ja kiinteiden merimerkkien yleistarkastukset
 • Siltojen, laitureiden ja kanavarakenteiden erikoistarkastukset
 • Siltojen, laitureiden ja kanavarakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu
 • Vesitornien kuntoarviot, -tutkimukset ja korjaussuunnittelu

 

Asiantuntijoillamme on seuraavia siltojen ja taitorakenteiden tarkastuksissa tarvittavia pätevyyksiä:

 • AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija
 • A-vaativuusluokan betonisiltojen korjaussuunnittelijat
 • A-vaativuusluokan betonirakenteiden kuntotutkijat
 • tieturva 1 ja 2 pätevyydet
 • rataturvapätevyydet
 • sillan – ja taitorakenteiden tarkastajapätevyydet
 • siltarekisterin käyttöoikeudet
 • vesityökortti

 

Asiantuntijamme ovat osallistunut seuraavien valtakunnallisten ohjeiden laadintaan:

 • RIL 264-2013 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta
 • Liikenneviraston ohje 19/2013, Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja
 • Liikenneviraston ohje 8/2013, Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja
 • Liikenneviraston ohje 20/2010, Laituritarkastuskäsikirja