Työmaavalvonta

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Työmaavalvonnalla varmistetaan, että rakentamisen tavoitteet toteutuvat

Palvelutarjontaamme kuuluu sekä rakennusteknisten töiden valvontatehtävät että taloteknisten (LVIAS) töiden valvontatehtävät joko erikseen tai yhdessä. Pienemmissä ja yksinkertaisissa kohteissa työmaavalvontatehtävät on järkevää yhdistää rakennuttamistehtäviin ja niitä suorittaa meiltä sama henkilö.

Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti. Valvontatehtäviin liittyy tavanomaisesti myös turvallisuusnäkökulma eli turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja muut rakennuttajan myötävaikutuksen piiriin kuuluvat tehtävät, myös ympäristöasiat. Meiltä saa myös kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut.

Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli

Rakennustyön valvojana toimimme tilaajan edustajana ja pidämme huolen siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Valvontakäynneillä valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla. Hän seuraa muun muassa aikataulun edistymistä, työturvallisuutta, kustannuksia sekä tehdyn työn laatua.

Valvontamme kattaa koko rakennusvaiheen aloituskokouksesta rakennuksen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen. Kaikki vaiheet dokumentoidaan, jotta valvonnan asiakirjoihin on mahdollista palata myös myöhemmässä vaiheessa.

Työmaavalvontatehtävät voivat perustua alalla käytössä oleviin tehtäväluetteloihin, niitä voidaan soveltaa tai laatia yksilöity valvontasuunnitelmaan perustuva tehtäväkuvaus. Työmaavalvojan tulee olla ennakoiva ja kokemustaan hyödyntävä rakentaja, joka toimii aisaparina työmaan vastaavan työnjohtajan ja muun työmaahenkilöstön kanssa.

Valvoja luo työmaalle luottamukselliset ja asialliset suhteet, joilla syntyy edellytykset onnistuneelle lopputulokselle. Valvoja ennakoi asioita, puuttuu niihin hyvissä ajoin ja sopii korjaavista toimista työmaan kanssa asiakkaan etuja valvoen.

Työmaavalvontatehtävät

Työmaavalvontatehtäviä voivat olla mm:

 • Työmaan teknisen toteutuksen laadunvalvonta
 • Työmaan ajallinen valvonta
 • Urakkasopimusten mukaisten velvoitteiden valvonta
 • Viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen rakennuttajan edustajana
 • Työnaikaisen suunnittelun seuranta ja suunnitelmien tarkastaminen
 • Työmaakokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät
 • Työmaan työturvallisuuden valvonta
 • Työmaan siisteyden valvonta
 • Urakoitsijan laskujen tarkastaminen
 • Lisä- ja muutostöiden käsittely
 • Vastaanottotarkastusten ja taloudellisten loppuselvitysten valmistelu
 • Käytönopastuksen valvonta
 • Jälkitarkastusten valmistelu

Onnistuneet hankkeet tehdään yhdessä

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteydenottopyyntö tästä linkistä, olemme sinuun pikimiten yhteydessä.

Tutustu alla referensseihimme.