Kosteudenhallinta­koordinaattori (Kuivaketju10)

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut uusi kosteusasetus (asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta) toi rakentamisen kosteudenhallintaan lisää suunnitelmallisuutta ja vastuutusta. Uusissa rakennushankkeissa hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on asetuksesta lähtien pitänyt nimetä rakennuslupavaiheessa. Hän on hankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan edustaja. Usein tämä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö, eli kosteudenhallintakoordinaattori, on ulkopuolinen alan asiantuntija.

Rakennusvalvonnat suosittelevat Kuivaketju10-toimintamallia

Vajaa vuosi ennen uuden kosteusasetuksen voimaantuloa otettiin käyttöön uusi kosteudenhallinnan toimintamalli, Kuivaketju10. Se on toimintatapa, jonka käyttöä suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat suosittelevat.

Kuivaketju10 kattaa koko rakentamisen prosessin alkaen suunnittelusta rakentamiseen sekä rakennuksen vastaanottoon ja käyttövaiheeseen. Kuivaketju10-mallissa keskeisessä roolissa on kosteudenhallintakoordinaattori, joka seuraa, ohjaa ja opastaa koko rakennusprosessin ajan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tuleekin kiinnittää kosteudenhallintakoordinaattori, tai lyhemmin kosteuskoordinaattori, jo hankkeen alkumetreillä.

Kosteuskoordinaattori mukaan jo hankkeen alkumetreiltä

Hankkeen alussa kohteen suunnittelijat muokkaavat kohteelle oman riskilistan, johon on kirjattu kosteusnäkökulmasta keskeiset rakenneratkaisut ja rakennedetaljit. Kosteuskoordinaattori käy läpi riskilistan ja antaa parannusohjeita riskilistan suunnitelmiin liittyen. Vahasella tämä toteutetaan käytännössä niin, että kosteuskoordinaattorin tukena toimivat, suunnittelutaustaiset rakennusfysiikan asiantuntijamme käyvät läpi kohteen rakennussuunnitelmat kosteusnäkökulmasta ja antavat tarvittaessa parannus- ja täydennyssuosituksia.

Rakennusvaiheessa olemme mukana seuraamassa kosteudenhallinnan etenemistä tekemällä kosteudenhallintakierroksia työmaalla tarkoituksenmukaisin välein rakennusvaiheen ja sääolosuhteiden mukaan. Kierroksista tehdään kirjallinen muistio, johon huomiot ja parannusehdotukset kirjataan. Tarvittaessa koordinaattori opastaa ja ohjaa työmaata esimerkiksi päällystettävyysmittauksissa ja sääsuojauksessa. Lisäksi rakennusvaiheessa rakennusurakoitsijan tulee todentaa Kuivaketju10:n riskilistan ja todentamisohjeiden mukaisesti, että tietyt rakennekohdat on tehty suunnitelmien mukaisesti. Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Kuivaketju jatkuu myös rakennuksen käyttöönoton jälkeen

Kuivaketju10-mallissa painotetaan, että rakennusta pitää huoltaa ja kunnostaa myös käyttöönoton jälkeen. Jo rakennusvaiheessa sille laaditaan huoltokirja, jonka avulla voidaan tarkistaa, että kunnossapito jatkuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Huoltokirjaan laaditaan erillinen Kuivaketju10-osio kosteudenhallinnan vaatimille säännöllisille toimenpiteille. Huoltokirjan Kuivaketju10-osion laatiminen kuuluu kosteuskoordinaattorin tehtäviin.

Vahasen asiantuntijat toimivat kosteuskoordinaattoreina lukuisissa rakennushankkeissa sekä uudis- että korjausrakentamiskohteissa.

Ota yhteyttä!

Tarvitsetko hankkeeseesi kosteuskoordinaattoria? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

0
Connecting
Odota...
Miten voimme auttaa?

Miten voimme olla avuksi? Jätä meille viesti, niin palaamme sinulle arkisin 24 tunnin kuluessa.

Huomioithan, että palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja taloyhtiöitä, emme kuluttaja-asiakkaita.

Rekrytointeihin liittyvät yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen rekry@vahanen.com.

Nimi
* Sähköposti
Puhelin
* Viesti
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Sähköposti
* Describe your issue
Kuinka voimme auttaa?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
X