Akustiset mittaukset

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Akustisten mittausten tarkoituksena voi olla tilojen välisen ääneneristyksen, vallitsevan äänitason tai huoneakustisten ominaisuuksien toteaminen. Uusissa kohteissa tuloksia verrataan voimassa oleviin määräyksiin tai sopimuksiin. Vanhemmissa kohteissa vertailu tapahtuu ajankohdan määräysten tai ohjeiden mukaan. Mittauksia voidaan suorittaa myös vanhoissa rakennuksissa muutossuunnittelulle tarpeellisten tietojen hankkimiseksi.

Mittaukset suoritetaan yleensä määräysten edellyttämien kansainvälisten standardien tai viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Tietojen hankkimiseksi suoritettavat mittaukset suunnitellaan tapauskohtaisesti.

  • Ilmaääneneristys- ja askeläänitasomittaukset suoritetaan ISO 16283 tai ISO 140 standardien mukaan.
  • Äänitasomittaukset suoritetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden sekä Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen ääniympäristöstä tai Suomen Rakentamismääräyskokoelman ohjeiden mukaan.
  • Jälkikaiunta-ajan mittaukset suoritetaan ISO 3382 standardin mukaan.

Käytössämme on jäljitettävästi kalibroidut tarkkuusluokan äänianalysaattorit, jotka mahdollistavat myös 2-kanavaiset mittaukset sekä mikrofonit, tärinäanturit ja tarvittavat kohinaäänilähteet, kaiuttimet ja kalibraattorit mittauksia varten. Erikoiskohteissa käytämme erilaisia erikoismikrofoneja ja -ohjelmistoja tilanteen tutkimiseksi.

Perinteisten rakennusakustisten mittausten lisäksi olemme suorittaneet myös akustisia pienoismallimittauksia, dieselmoottorien pakoputkien, suihkumoottorien koekäyttölaitosten pakokaasukanavien, voimalaitosten savukaasukanavien ja tieliikenteen meluesteiden ääniteknisten ominaisuuksien mittauksia.

 
 

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikaisesti yhteyttä!