Meluntorjunta

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Rakennusten teknisten laitteiden kuten ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja vesijohtolaitteiden, hissien ja koneellisesti toimivien ovien ääni ei saa olla häiritsevä. Laitteet ja järjestelmät mitoitetaan ja varustetaan äänenvaimentimin siten, etteivät äänitasot ylitä suunniteltavissa tiloissa hyväksyttäviä arvoja. Uusissa laitoksissa tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan olemassa olevaan laajan tietomääräämme ja kokemukseen nojautuen. Olemassa olevissa kohteissa suoritetaan tarvittavat mittaukset, ja korjausten suunnittelu tapahtuu niiden perusteella.

Tuotantolaitosten ja työpaikkojen melun vaimentamiseksi selvitetään laitteiden tuottamat ääniemissiot tarvittavin mittauksin. Tavoitteena on terveellisen ja viihtyisän työympäristön luominen sekä kuulovammojen estäminen. Tuotantolaitosten meluntorjunnassa oleellista on myös melun leviämisen estäminen ympäristöön. Erikoisalaamme on suurten lämpövoimalaitosten, lentokoneiden suihkumoottorien ja suurten dieselmoottorien koekäyttölaitosten, jäteveden puhdistuslaitosten sekä selluloosa- ja paperitehtaiden meluntorjunta. Kirjapainot, juomateollisuuden pullottamot, metalli- ja telakkateollisuus ovat olleet työkenttäämme.

Liikenteen aiheuttaman melun selvityksiä suoritamme laskentamallein ja tarvittaessa mittauksin. Tulosten perusteella mitoitetaan oleskelupaikoille tarvittavat suojaukset ja rakennusten ulkovaipalta vaadittava ääneneristys.

 
 

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikaisesti yhteyttä!