Meluselvitykset ja mallinnus

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Ympäristömeluselvitys tehdään usein hankkeen suunnitteluvaiheessa ja sillä pyritään varmistamaan ohjearvojen täyttyminen, ohjaamaan ääniteknistäsuunnittelua oikeisiin kohteisiin ja ehkäisemään melun haitallisia vaikutuksia ympäristössä ja rakennuksissa.

Meluselvityksiä tehdään kaavoitusta varten, jolloin tarkastellaan yleensä tie- ja raideliikenteen aiheuttamia äänitasoja liikennemääriin perustuen. Osana Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) kohteena voi olla esimerkiksi kaivos, satama, tai voimalaitos, jolloin lähtötietoina käytetään laitevalmistajien antamia tai ääniteknisillä mittauksilla hankittuja äänilähdearvoja.

Melun leviämisen mallinnusta voidaan hyödyntää myös rakennuksen ulkopuolisten äänitasojen laskennassa julkisivujen ääneneristyksen mitoitusta varten sekä piha-alueiden äänitasojen vaatimusten mukaisuuden toteamiseksi. Tehtaiden, tuotantoalueiden ja -laitosten meluntorjunnan suunnittelussa eri melulähteet voidaan asettaa äänitasojen suuruusjärjestykseen suunnittelutoimien kohdentamista varten.

Melun leviämisen laskentamalli, joka simuloi äänen etenemistä ulkona, luodaan CadnaA-ohjelmistolla ja lopputulos voidaan raportoida esimerkiksi ”melukarttana” tai äänitasona halutussa kohteessa tai julkisivulla.

 
 

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikaisesti yhteyttä!