Hankekehitys

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Hankekehitys on osa palveluvalikoimaamme. Huolehdimme, että tilaajalla on käytössään oikea perusteltu tieto päätöksentekonsa pohjaksi ja että rakennushanke etenee sujuvasti vaiheesta seuraavaan.

Hyödynnämme hankekehityksessä ja konseptoinnissa alan parhaita käytäntöjä, kuten palvelumuotoilijoidemme osallistavia työpajoja, digitaalisia työkaluja ja soveltuvimpia hankintamuotoja. Toteutamme palvelun yhteistyössä tilaajan, kohteen käyttäjien ja alan asiantuntijoiden, kuten bränditoimiston tai kaupallisen konsultin, kanssa. Olipa kyseessä täydennysrakennettava tontti, monen käyttäjän monitoimirakennus tai alustava idea kehitettäväksi, etsimme keinot, jolla luodaan käyttäjiä ja ympäristöä parhaiten palveleva kokonaisuus.

Käyttäjien kuunteleminen ja tiedon kerääminen on olennaista hankkeen onnistumiselle samoin kuin huolellinen valmistelu, tavoitteiden asettaminen ja työn ohjaus. Teemme analyysin olemassa olevan kiinteistön tai tyhjän tontin potentiaalista ja autamme saavuttamaan sen. Konseptimme mahdollistavat muutokset elinkaaren aikana ja huomioivat myös tulevat tarpeet. Pidämme tilaajan puolta kaikissa hankkeen vaiheissa ja huolehdimme, että asetetut tavoitteet eivät unohdu haastavissakaan tilanteissa.