Putkiremontin valvonta

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Valvoja toimii hankkeessa taloyhtiön edunvalvojana

Rakennustyön valvojana toimimme tilaajan edustajana, joka pitää huolta siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien suunnitelmien, sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli. Valvontatiimistämme löytyy ammattitaitoa rakennus-, LVI- ja sähkötekniseen valvontaan. Toimimme myös taloyhtiön puolesta turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorina. Vahasella valvontatyö käynnistyy yhtiökohtaisen valvontasuunnitelman laatimisella, jossa määritellään mm. mallikatselmukset, työvaihetarkastukset sekä valvontakäynnit ja –muistiot.

Valvojan työtä ohjaa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Päätavoitteena on työn laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen, ajallinen sekä taloudellinen seuranta. Valvoja toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan ja urakoisijan välillä.

Säännölliset työmaakäynnit ovat tärkeä osa valvontaa

Keskeinen osa valvontaa ovat säännölliset työmaakäynnit. Valvontakäynneillä valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla. Hän varmistaa mm. aikataulun edistymistä, työturvallisuutta, kustannuksia sekä tehdyn työn laatua, suunnitelmien mukaisuutta ja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin.

Valvontamme kattaa koko rakennusvaiheen aloituskokouksesta rakennuksen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen sekä takuuajan loppuun saakka. Kaikki vaiheet dokumentoidaan valokuvin ja työmaakäynneistä laaditaan valvontamuistiot, jotta työvaiheisiin on mahdollista palata myös myöhemmässä vaiheessa.

Valvonnan tehtävät muodostavat moninaisen kokonaisuuden, jonka hallinta vaatii tarkkuuden ja teknisen osaamisen lisäksi viestinnän taitoja ja kykyä tulkita tilannetta hankkeen edun mukaisesti. Hyvällä valvonnalla tilaaja vaikuttaa ennakoiden rakennushankkeen onnistumiseen.

Haluatko tietää tarkemmin, mitä valvojan tehtäviin kuuluu ja mikä on hänen roolinsa hankkeessa?

Käy lukemassa blogitekstimme, jossa kerrotaan tarkemmin valvojan tehtävistä ja roolista rakennushankkeessa.