Rakenne- ja korjaussuunnittelu

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Rakennesuunnittelussa hyvä lopputulos syntyy kokonaisuuden hallinnasta

Rakennushankkeessa hyvän lopputuloksen tuottaminen edellyttää rakentamisen kaikkien osa-alueiden hyvää hallintaa. Vahasen rakennesuunnittelun kattava palvelutarjonta ja tiivis sisäinen yhteistyö konsernin eri asiantuntija-alojen välillä takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Varmistamme hankkeen turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat nykyaikaisilla mallintamisen ja rakennelaskennan työkaluilla, yhdistettynä yli 60 vuoden rakennesuunnittelukokemukseemme.

Rakennesuunnittelua ja laadunvarmistusta tukee myös rakennusfysiikan asiantuntijat, laboratorio materiaali- ja pintakäsittelytietoineen, ympäristöasiantuntijat sekä kestävän kehityksen asiantuntijat.

Tutustu palveluihimme

Tutustu myös