Julkisivut, parvekkeet ja vesikatot – suunnittelu

Viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta julkisivukorjauksella
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Rakennuksen julkisivujen, parvekkeiden ja vesikaton korjaaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden parantaa samalla rakennuksen energiatehokkuutta. Korjaukset voidaan kohdistaa myös yksittäisiin rakennusosiin kuten ikkunoihin. Energiatehokkuuden paranemisen myötä asumisviihtyvyys paranee. Kokonaisenergiankulutusta ja elinkaarikustannuksia kannattaa tarkastella koko ulkovaipan osalta hankesuunnitteluvaiheessa.

Kaikkien julkisivukorjaushankkeiden edellytyksenä on riittävät lähtötiedot. Havaitun ongelman jälkeen suoritettu kuntoarvio- tai tutkimus antaa hyvän pohjan hankesuunnittelulle, jonka jälkeen oikeisiin ongelmiin paneutuva toteutussuunnittelu voidaan tehdä tehokkaasti. Näistä voit lukea lisää Kuntotutkimukset -sivultamme.

Arkkitehdin/pääsuunnittelijan rooli korostuu julkisivukorjauksissa, koska usein tehdään näkyviä kaupunkikuvallisia muutoksia. Muutoksista neuvotellaan aina viranomaisten kanssa etukäteen. Muutosmahdollisuuksiin vaikuttaa asemakaava, rakennuksen ikä, sijainti, alkuperäinen suunnittelija, ainutlaatuisuus ja käytetyt rakenteet ja materiaalit.

Parvekehankkeissa vaihtoehtoina on vanhan parvekkeen korjaaminen entiselleen, muuttaminen esimerkiksi laajentamalla, uusiminen vanhalle paikalle tai kokonaan uuden parvekkeen rakentaminen. Suunnittelu on vaativaa jotta lopputulos istuisi vanhaan rakennukseen.

Vesikatto on teknisesti tärkein joskin näkymättömin julkisivu. Vesikatteen uusimisen yhteydessä kannattaa harkita myös lisäeristämistä mikäli yläpohjan rakenteet tämän mahdollistavat. Korjaustapoja on monia –  kevyemmistä tiivistys- ja pinnoituskorjauksista koko yläpohjan uusimiseen tai jopa lisärakentamiseen ylöspäin.