Korjausrakennesuunnittelu

Vahasella on 60 vuoden kokemus korjauskohteiden rakennesuunnittelusta. Olemme suunnitelleet vaativia julkishallinnon korjauskohteita kuten kirkkoja, toimisto- ja sairaalarakennuksia, kouluja sekä vanhojen teollisuuskiinteistöjen muutoksia asuinrakennuksiksi. Julkishallinnon ja yritysten lisäksi palvelemme myös taloyhtiöitä: toteutamme vuosittain useita laajoja taloyhtiöiden peruskorjaus- ja perusparannushankkeita.

Laadukas lopputulos vaatii rakennesuunnittelijalta laajaa osaamista

Vanhojen rakennusten peruskorjaushankkeissa korostuvat tyypillisesti suojelulliset tavoitteet. Laadukkaasti toteutettavissa arvokohteissa tulee hyödyntää vanhoja rakennusmateriaaleja sekä tekniikoita, ja rakennesuunnittelijan täytyy hallita korjausprosessi kokonaisuutena. Koordinoimmekin kaikissa korjaushankkeissa laaja-alaisesti erityyppisiä teknisiä selvityksiä vanhojen materiaalien ominaisuuksien, haitta-ainejäämien, vaurioitumisasteen ja kosteusvaurioiden selvittämiseksi.

Peruskorjaushankkeiden rakennesuunnitteluun sisältyy palvelussamme aina myös rakennusfysikaalinen suunnittelu, jonka tehtävänä on varmistaa, että eri tekniikan alueet muodostavat rakennusfysikaalisesti toimivan kokonaisuuden.

Palvelumme peruskorjauskohteissa

  • Rakenteiden ja haitallisten aineiden tutkimussuunnitelma ja tutkimustyö
  • Purkusuunnittelu ja purkutöiden tukeminen
  • Rakenteiden vahvistusten ja tuentojen suunnittelu huomioiden uusien taloteknisten asennusten vaatimat tilavaatimukset
  • Uusien rakenteiden sekä niiden liittymien suunnittelu vanhoihin rakenteisiin
  • Järjestelmien ja rakenteiden yhteensovittaminen rakennusfysikaalisesti
  • Laadunvarmistustoimenpiteiden kohdistaminen ja ohjaus

Rakennesuunnitteluprojekteissa noudatamme RAKLI-SKOL-ATL-sertifioitua laatujärjestelmää.

X