Korjausrakennesuunnittelu

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Vahasella on 60 vuoden kokemus korjauskohteiden rakennesuunnittelusta. Olemme suunnitelleet vaativia julkishallinnon korjauskohteita kuten kirkkoja, toimisto- ja sairaalarakennuksia, arvorakennuksia, kouluja sekä vanhojen teollisuuskiinteistöjen muutoksia asuinrakennuksiksi. Julkishallinnon ja yritysten lisäksi palvelemme myös taloyhtiöitä: toteutamme vuosittain useita laajoja taloyhtiöiden peruskorjaus- ja perusparannushankkeita.

Laadukas lopputulos vaatii rakennesuunnittelijalta laajaa osaamista

Vanhojen rakennusten peruskorjaushankkeissa korostuvat tyypillisesti suojelulliset tavoitteet. Laadukkaasti toteutettavissa kohteissa tulee hyödyntää vanhoja rakennusmateriaaleja sekä tekniikoita, ja rakennesuunnittelijan täytyy hallita korjausprosessi kokonaisuutena. Koordinoimmekin kaikissa korjaushankkeissa laaja-alaisesti erityyppisiä teknisiä selvityksiä vanhojen materiaalien ominaisuuksien, haitta-ainejäämien, vaurioitumisasteen ja kosteusvaurioiden selvittämiseksi.
Peruskorjaushankkeiden rakennesuunnitteluun sisältyy palvelussamme aina myös rakennusfysikaalinen suunnittelu, joiden tehtävänä on varmistaa, että eri tekniikan alueet muodostavat rakennusfysikaalisesti toimivan kokonaisuuden.

Korjaushankkeissa on merkittävässä roolissa rakennesuunnittelijan yhteistyö talotekniikka-, palo- ja akustiikkasuunnittelijoiden kanssa. Näitä ammattilaisia löytyy myöskin Vahanen konsernista.

Toimimme joustavasti mukana perinteisten urakkamuotojen lisäksi nykyaikaisissa hankemuodoissa, kuten eri tyyppisissä allianssihankkeissa ja projektinjohtourakoissa.

Arvorakennuksien suunnittelua innovatiivisuutta hyödyntäen

Osaamme ottaa huomioon suojellun kohteen vaatimukset ja meillä on syvällinen ymmärrys nykyajan rakennusmääräyksistä, eri aikakausien rakennustyyleistä, vanhoista rakenteista ja niiden yhdistämisestä. Vanhojen rakennusten talotekniikan päivittäminen ja käyttötarkoituksen muutokset tarkoittavat aina rakenteellisia muutoksia, joiden yhteensovittaminen vanhoihin rakenteisiin edellyttää innovatiivisia ratkaisuja.

Palvelumme peruskorjauskohteissa

  • Rakennesuunnittelua vaativuusluokissa: tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa
  • Rakenteiden ja haitallisten aineiden tutkimussuunnitelma ja tutkimustyö
  • Purkusuunnittelu ja purkutöiden tukeminen
  • Rakenteiden vahvistusten ja tuentojen suunnittelu huomioiden uusien taloteknisten asennusten vaatimat tilavaatimukset
  • Uusien rakenteiden sekä niiden liittymien suunnittelu vanhoihin rakenteisiin
  • Järjestelmien ja rakenteiden yhteensovittaminen rakennusfysikaalisesti
  • Laadunvarmistustoimenpiteiden kohdistaminen ja ohjaus
  • Turvaluokiteltujen kohteiden suunnittelu
  • Suojeltujen kohteiden suunnittelu, Sr-1, Sr-2, asetuksella ja rakennuslailla suojeltu

Rakennesuunnitteluprojekteissa noudatamme RAKLI-SKOL-ATL-sertifioitua laatujärjestelmää.

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun pikaisesti yhteyttä!