Sillat, vesitornit ja taitorakenteet

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Silta- ja taitorakenteiden ylläpito ja korjaaminen edellyttää erikoistunutta asiantuntemusta

Palveluihimme kuuluvat mm.

 • siltojen vuositarkastukset
 • siltojen, laitureiden, kanavarakenteiden ja kiinteiden merimerkkien yleistarkastukset
 • siltojen, laitureiden ja kanavarakenteiden erikoistarkastukset
 • siltojen, laitureiden ja kanavarakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu
 • vesitornien kuntoarviot, -tutkimukset ja korjaussuunnittelu

Asiantuntijoillamme on seuraavia siltojen ja taitorakenteiden tarkastuksissa tarvittavia pätevyyksiä:

 • AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija
 • A-vaativuusluokan betonisiltojen korjaussuunnittelijat
 • A-vaativuusluokan betonirakenteiden kuntotutkijat
 • tieturva 1 ja 2 -pätevyydet
 • rataturvapätevyydet
 • sillan- ja taitorakenteiden tarkastajapätevyydet
 • siltarekisterin käyttöoikeudet
 • vesityökortti

Asiantuntijamme ovat osallistuneet seuraavien valtakunnallisten ohjeiden laadintaan:

 • RIL 264-2013 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta
 • Liikenneviraston ohje 19/2013, Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja
 • Liikenneviraston ohje 8/2013, Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja
 • Liikenneviraston ohje 20/2010, Laituritarkastuskäsikirja