Rakennusfysikaalinen mallinnus ja rakenteiden monitorointi

Vuosien kokemus varmistaa tarkkuuden ja rakenteiden ymmärtämisen
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Rakennusfysikaalisella mallinnuksella voidaan arvioida toteutetun ratkaisun toimivuutta tai valita toimintavarmin rakenne sekä toimintatapa homehtumisherkkyyden ja -nopeuden perusteella. Käytössämme on nykyaikaisimmat ohjelmat joita olemme räätälöineet ohjelmatoimittajien kanssa, jotta ne vastaavat paremmin tarpeitamme. Laaja kokemuksemme lukuisista aiemmin toteutetuista mallinnuksista edesauttaa tehokasta työskentelyä. Useilla asiantuntijoillamme on FISE RF AA pätevyys ja muutamilla jopa paljon enemmänkin toimittuaan em. pätevyyteen johtavilla kursseilla opettajina. Peruste mallinnukselle voi olla esim. rakenteen kosteusteknisen toimivuuden osoittaminen (RakMK C2 1.4.11.1) tai tuotekehitys.

Monitorointia olemme toteuttaneet moninaisissa rakenteissa 90-luvulta lähtien ja laitteistomme on nykyaikainen ja laaja. Oleellisinta on rakenteen toiminnan ymmärtäminen, jotta mittaus tehdään tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitsemme mittausepätarkkuustekijät ja analysoimme tuloksia oikein.

 

Palveluitamme:

Rakennusfysikaalinen mallinnus

 • Lämmönsiirron, kosteudensiirron sekä virtausten mallinnus rakennuksessa ja rakenteissa
  – tasapainotilan tarkastelut ja ajasta riippuva laskenta
 • 1-2-3D laskennat
  – U-arvo
  – kosteuden tiivistyminen rakenteeseen / rakenteen kuivumiskyky
  – kylmäsiltatarkastelut
  – routasuojauksen tarkastelut
  – homehtumisriskitarkastelut
  – tuulikuormat
  – palotilanteet

Rakennusten monitorointi
Rakennusten monitoroinnilla tarkoitetaan rakenteiden tai rakennuksen sisäilman olosuhteiden pitkäkestoista seurantamittausta. Pilvipalvelun kautta tapahtuva tiedonkeruu antaa mahdollisuuden seurata olosuhteiden vaihtelua reaaliaikaisesti WEB-liittymän välityksellä. Mitattavia suureita voivat olla esimerkiksi lämpötila, suhteellinen kosteus, paine-ero ja hiilidioksidipitoisuus. Rakennusten monitorointi soveltuu esimerkiksi:

 • korjaus ja uudisrakentamisen laadunvarmistukseen
 • sisäilma- ja rakenneteknisiin tutkimuksiin
 • rakenteiden toimivuuden varmistamiseen.