Energia- ja olosuhdesimulaatiot

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Energia- ja olosuhdesimulaatiot tuottavat hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten

Energia- ja olosuhdesimulaatioissa luodaan malli kiinteistöstä, jonka avulla mallinnetaan olosuhteisiin ja energian kulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Malli sisältää muun muassa rakenteiden eristävyystietoja, tietoa talotekniikasta ja sen toiminnasta, ikkunoiden läpäisykertomia ja muita energiankäyttöön ja olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Mallinnuksen avulla löydämme hankkeen kokonaisuuden kannalta optimaalisimmat ratkaisut huomioiden asiakkaan tavoitteet kuten mm. olosuhteet, investointikustannukset, elinkaarikustannukset ja lämpötilan pysyvyys.

Miten hankkeesi voisi hyötyä energia- ja olosuhdesimulaatioista?

Energia- ja olosuhdesimulaatiot sopivat niin uudisrakentamisen kuin korjausrakentamisen hankkeisiin sekä kiinteistön ylläpidon avuksi. Simulaatiot skaalautuvat tarpeen mukaan yksittäisen kiinteistön tai sen järjestelmän osasta alkaen jopa kokonaisen alueen energiankulutuksen ja olosuhteiden mallintamiseen.

Simulaatiot tuottavat hyödyllistä tietoa etenkin hankkeen alkuvaiheen suuntaviivojen päättämistä varten. Varhaisessa vaiheessa voidaan vaikuttaa parhaiten kustannuksiin, energiankäyttöön ja olosuhteisiin, kun kaikista ratkaisuista ei ole vielä päätetty.

Simuloinnista on hyötyä kaikissa tilanteissa, joissa halutaan parantaa olosuhteita ja optimoida energian käyttöä. Kyseessä voi olla esimerkiksi käytössä oleva kiinteistö, jossa on energian kulutukseen tai sisäilmaolosuhteisiin liittyviä haasteita. Simulaatioilla tuotetun tiedon perusteella voimme yhdessä tilaajan kanssa valita hankkeeseen kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun.

Käytössä olevissa kiinteistöissä simulaatiomalli voi tuottaa arvokasta tietoa toimimalla ns. digitaalisena kaksosena kiinteistölle. Simulaatioilla voidaan ennakoida erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kerätyn datan perusteella valita kannattavimmat toimenpiteet jatkojalostusta varten sekä kehittää mallia eteenpäin. Lue lisää Vahanen Monitori -palvelustamme, joka tarjoaa työkalut kiinteistödatan tarkkailuun ja hallintaan.

Simulaatiot skaalautuvat myös tarkkuustason osalta ketterästi. Hankkeen vaihe määrittää usein sen, kuinka tarkalla tasolla tietoja tarvitaan. Alkuvaiheessa hankkeen suuntaviivoista päätettäessä tarkkuustaso voi olla karkea, kun taas käyttövaiheessa esim. talotekniikan toimintaa optimoidessa voidaan tarvita hyvinkin tarkkoja tietoja. Teemme simulaatiot aina hankkeen ja tilanteen vaatimalla tarkkuustasolla kustannustehokkaasti.

Asiantuntijamme auttavat löytämään kiinteistöösi sopivat ratkaisut

Selvitämme aina hankkeen alussa asiakkaamme tarpeet, jotta voimme tarjota sopivan, toteutuskelpoisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. Keskitymme kokonaisuuteen ja optimoimme sen hankkeen tarpeisiin sopivaksi, emme osaoptimoi.

Simuloinneissa ja etenkin simulaation pohjalta mietittyjen ratkaisujen suunnittelussa asiantuntemus ja kokemus ovat merkittävässä asemassa. Energia-asiantuntijoidemme osaaminen ei rajoitu kapea-alaisesti ainoastaan simulaatioihin, vaan kaikilla asiantuntijoillamme on laaja-alainen ymmärrys LVIA-tekniikasta ja sen säätötavoista. Kaikki energia-asiantuntijamme toimivat myös LVIA-suunnittelijoina, joten he pystyvät myös suunnittelemaan toteutukseen valitut ratkaisut. Lisäksi meillä on erikoisosaamista myös monimutkaisempien järjestelmien simuloinnista esimerkiksi museotiloista, joissa kosteuden tulee pysyä tiukasti määritetyn haarukan sisällä.

Energia-asiantuntijoiltamme löytyy ylemmän tason energiatodistuksen laatijan pätevyys.