LVIA-suunnittelu

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Tarjoamme LVIA-suunnittelua kiinteistön elinkaaren jokaisessa vaiheessa aivan hankkeen alusta käyttövaiheen optimointiin. Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen erilaisten kiinteistöjen suunnittelusta asuinrakennuksista toimistoihin, opetusrakennuksista liiketiloihin, toimistoihin ja maanalaisiin tiloihin.

Suunnittelupalveluitamme:

 • Ilmanvaihtosuunnittelu
 • Lämmitys-, jäähdytyssuunnittelu
 • Vesi- ja viemärisuunnittelu
 • Rakennusautomaatiosuunnittelu
 • Energia- ja elinkaaritarkastelut
 • Käyttövaiheen optimointi

Huomioimme kokonaisuuden suunnittelussa

Suunnittelufilosofiamme ytimessä on tarpeenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden saavuttaminen, jonka lisäksi kaikki suunnitteluratkaisumme ovat turvallisia, terveellisiä, energiatehokkaita ja taloudellisia. Selvitämme aina hankkeen alussa asiakkaamme tarpeet, jotta voimme tarjota sopivan, toteutuskelpoisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. Keskitymme kokonaisuuteen ja optimoimme sen hankkeen tarpeisiin sopivaksi, emme osaoptimoi.  Tilaajamme avuksi tarjoamme energia- ja olosuhdesimulaatioita, jotka antavat tärkeää tietoa päätöksentekoon etenkin hankkeen varhaisessa vaiheessa. Lue lisää energia- ja olosuhdesimulaatioista.

Pystymme toimimaan joustavista erilaisissa ympäristöissä itsenäisesti tai osana laajempaa suunnitteluryhmää ja hyödynnämme yhteistyössä avoimia rajapintoja. Voimme myös itse rakentaa voittavan tiimin konsernimme yhtiöiden tai tarvittaessa kilpailijoiden kanssa. Käymme avointa keskustelua ratkaisuista muiden suunnittelualojen kanssa.

 

Erityisosaamista erilaisista kiinteistöistä

Erityisosaamista meillä on muun muassa seuraavista rakennustyypeistä:

 • Maanalaiset tilat. Ymmärrämme maanalaisten tilojen erityispiirteet olosuhteiden luomisessa ja hallinnassa. Osaamme suunnitella maanalaisia pysäköintilaitoksia, liikuntasaleja ja jopa hiihtotunnelin / -hallin, jossa on lumetusjärjestelmä. Useimmat suunnittelemamme maanalaiset tilat sisältävät S6-luokan kallioväestönsuojan 1500 henkilölle.
 • Jäähallit ja muut urheilurakennukset. Urheilurakennuksissa on usein useita toisistaan poikkeavia tiloja, kuten katsomoita, pukuhuoneita, kuivaushuoneita ja ravintoloita, joissa vaaditaan erilaisia olosuhteita. Osaamme ottaa huomioon tilojen erilaiset käyttötarkoitukset ja vaatimukset huomioiden aina kokonaisuuden hallinnan ja esimerkiksi lauhdelämmön hyödyntämisen.
 • Koulut ja päiväkodit. Olemme suunnitelleet useita uuden opetussuunnitelman mukaisia kouluja nykyaikaisin oppimisympäristöin.
 • Asuinrakennukset. Suunnittelijoillamme on laaja kokemus gryndi-, sijoitus- ja ARA-tuotannosta. Osaamme Ympäristöministeriön uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon asetuksen mukaiset ilmanvaihtoratkaisut. Lisäksi meillä on osaamista myös korkeasta rakentamisesta. Kykenemme auttamaan energiatavoitteiden saavuttamisessa viihtyvyys huomioiden esimerkiksi passiivisten jäähdytysratkaisujen avulla. Osaamisemme ei pääty rakennuksen luovutukseen, vaan kiinnitämme jo suunnittelussa huomiota käyttöönoton järjestelmän säädettävyyteen ja huollettavuuteen.
 • Toimistot. Viihtyisien ja muuntojoustavien toimitilojen suunnittelu on ydinosaamistamme. Pystymme suunnittelemaan myös toimitilojen käyttäjä- ja vuokralaismuutokset ketterästi tilaajan toivomassa aikataulussa.

Pätevät suunnittelijamme varmistavat laadun

Henkilöstöllämme on seuraavat FISE-pätevyydet:

 • Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Sisältäen myös maanalaiset tilat, suojellut rakennukset ja kokoontumistilat.
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa
 • Energiatodistuksen laatija (ylempi)

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä

Kiinnitämme huomiota asiakkaidemme tyytyväisyyteen ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme paremmaksi. Ymmärrämme asiakkaan tarpeet, pidämme yhteyttä asiakkaaseen aktiivisesti sekä tarjoamme asiantuntemuksemme käyttöön, jotta myös projektin lopputulosten laatu on hyvä ja työmme tuottaa asiakkaalle sekä tilojen käyttäjille lisäarvoa. Kaiken tämän teemme aikataulussa.

Nostoja LVIA-suunnittelun asiakaspalautteidemme keskiarvoista (1.12.2020–30.11.2021):

Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys (4,2/5)

Asiantuntemus (4,3/5)

Projektin onnistuminen (4,1/5)

Aikataulujen pitävyys (4,1/5)

 

Näin asiakkaamme ovat kommentoineet yhteistyötä kanssamme LVIA-suunnittelun hankkeissa:

”Hirveän hyvä yhteistyö. Ei ole mitään, mihin olisin tyytymätön.”

”Hyvä projekti (…) Löydetty oikeat ja oikeantyyppiset ihmiset tekemään yhteistyötä. Kilpailijan kanssa työskentely onnistui hyvin; me asiakkaana tietysti haluamme erityisesti hyvän lopputuloksen, mutta tärkeää, että on myös hyvä henki.”

”Hyvä tiimi teillä, ratkaisut löytyy nopeasti.”