EnergiaPlus

Tarpeenmukaiset ja monipuoliset energiapalvelut osana taloyhtiöiden korjaushankkeita

Kun kiinteistössä tehdään merkittäviä muutoksia, kuten uusitaan talotekniikkaa tai rakenteita, energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet kannattaa kartoittaa jo aikaisessa vaiheessa.

Energiatehokkuus huomioidaan hankkeissamme taloyhtiön ja hankkeen kannalta järkevässä laajuudessa. Korjausrakentamisessa energiaan liittyviä aiheita ovat hankkeesta riippuen esimerkiksi korjausvaihtoehtojen energiatehokkuus, muutokset kiinteistön käyttökustannuksissa ja korkeiden energiakustannusten syyn selvittäminen. JulkisivuPlus -hankkeissa laskemme esimerkiksi kuinka nopeasti uusi, lämmöneristykseltään parempi rakenne maksaa itsensä takaisin.

Talotekniset järjestelmät ovat merkittävin taloyhtiön energiankulutukseen vaikuttava tekijä ja näihin kohdistuvat saneeraukset tarkastellaan aina myös energiakustannusten muuttumisen osalta.

PutkiremonttiPlus -hankkeisiin liitämme kiinteistökierrokseen perustuvan energiaosuuden, joka sisältää tietoa taloyhtiön energiatehokkuuden nykytilasta, laskelmat nykyisistä ja linjasaneerauksen jälkeisistä käyttökustannuksista sekä esimerkiksi tarkastelun uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuuksista.

Kaikissa rakennuslupaa edellyttävissä hankkeissa myös rakennuslupaan tulee liittää erillinen energiaselvitys. Laadimme sen osana hankkeiden toteutussuunnittelua.

Energiakatselmus antaa kokonaisvaltaisen kuvan kiinteistön energiakulutuksesta. Energiakatselmus sisältää kattavat lämpö-, sähkö- ja vedenkulutuksen tarkastelun, sekä suositeltavat säästötoimenpiteet. Katselmusraportissa on ehdotukset parannustoimista takaisinmaksuaikoineen. Yrityksemme energiakatselmukset suorittavat asiantuntijat, joilla on pitkä kokemus energiakatselmuksista ja muista energiataloudellisista selvityksistä.

Energiatodistus on tarpeen kun asuntoja myydään tai vuokrataan. Vahasen pätevöityneet asiantuntijat laativat energiatodistukset taloyhtiöille kustannustehokkaasti osana hankkeita tai erikseen.

Voit myös lukea lisää energiaselvityksistä ja energiasuunnittelusta Talotekniikka -sivuiltamme.