Taloyhtiön kehitys

Vahasella on vahva osaaminen asuinrakennusten korjausrakenne- ja arkkitehtisuunnittelusta

Pääsuunnittelija on kehityshankkeissa avainhenkilö. Vahasella on useita pätevöityneitä korjausrakentamisen pääsuunnittelijoita.

Jälkiasennushissit suunnitellaan eri-ikäisten kiinteistöjen ominaisuudet huomioiden. Suunnittelussa otetaan huomioon mm. esteettömyysmääräykset, hissin sijoitusvaihtoehdot ja suojelunäkökohdat.

Ullakkorakentaminen on syytä aloittaa hankeselvityksellä, jonka avulla selvitetään onko ullakkorakentaminen kiinteistössä mahdollista ja mitkä ovat sen vaikutukset. Ullakkorakentaminen vaatii tilalta mm. riittävää korkeutta ja mahdollisuutta riittävään luonnonvaloon sekä kiinteistöltä mahdollisesti mm. jälkiasennushissin asentamista ja lisää varastotilaa. Ullakkorakentamisella on mahdollisuus luoda persoonallisia asuntoja ja saada erityislaatua asumiseen.

Rakennushistorialliset selvitykset auttavat tunnistamaan rakennuksen historialliset ja arkkitehtuuria koskevat arvot, jotka tulee ottaa huomioon korjausten suunnittelussa.

Lisärakentaminen voi tarkoittaa mm. uusien kerrosten rakentamista olemassa olevaan kiinteistöön tai tontin tehokkaampaa hyödyntämistä kokonaan uudella rakennuksella.

Käyttötarkoituksen muutoksia suunnittelemalla saadaan hyödynnettyä tyhjillään olevia tiloja esim. muuttamalla käyttämättömän liiketila asunnoksi tai kellaritiloja yhteistiloiksi. Asiantuntijamme huomioivat niin tilojen tekniset kuin tilalliset mahdollisuudet.

Turvallisuus ja esteettömyys huomioidaan kaikessa suunnittelussa. Teemme esteettömyyskartoituksen taloyhtiön tarpeen mukaan, mikä auttaa selvittämään kuinka nykytilannetta voidaan parantaa. Turvallisuutta voidaan parantaa esim. pelastusteiden ja hätäpoistumisreittien suunnittelulla.

Valaistussuunnittelulla saadaan lisättyä sekä ulko- että sisätilojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Pihakannen kuntotutkimuksella voidaan selvittää kannen nykykunto ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Pihasuunnittelun avulla pihasta tehdään mm. kiveyksillä ja istutuksilla viihtyisä oleskelutila.
Viranomaispalveluihin kuuluvat mm. neuvottelut rakennusvalvontaviranomaisten kanssa hankkeen alusta asti, jolloin luvan hakeminen hoituu sujuvasti. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös museoiden, kaupunkikuva-arkkitehtien ja pelastusviranomaisten kanssa.

X