Tutkimukset ja tarkastukset

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Vahanen on ollut merkittävä toimija 1990-luvun alusta alkaen kehitettäessä Suomeen rakennusten kuntotutkimusmenetelmiä. Ongelmanratkaisussa yhdistyy käytännönläheinen ratkaisuhakuinen lähestymistapa sekä syvällinen teoreettinen osaaminen mm. rakennusfysiikassa. Materiaalitutkimuksen tukena toimii oma laboratoriomme. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T328, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi ja betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä.

FINAS-tunnus

Asiantuntijamme tuottavat asiakastarpeeseen sopeutettuja kokonaispalveluja. Tyypillinen kokonaispalvelu korjaushankkeissa muodostuu palveluketjuista, joka sisältää kuntotutkimukset, korjaussuunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan. Valvontaan sisällytetään vielä erikseen laadunvarmistuskokeet ja mittaukset. Joissakin tapauksissa palveluketjuun liitetään vielä korjaushankkeen jälkeinen jälkiseuranta.

Toimimme koko maassa. Palveluksessamme on yli 50 tutkimiseen ja rakennusfysiikkaan erikoistunutta asiantuntijaa ja suunnittelijaa. Henkilöstön ammattitaidon lisäksi olemme panostaneet mittalaiteisiin, joiden monipuolisuus ja määrä takaavat aina riittävät tutkimusresurssit ja tarkat tulokset.

Vahasen asiantuntijat vaikuttavat valtakunnan tasolla näkyvästi omilla erikoistumisalueillaan. Tämä ilmenee mm. erilaisissa julkaisu- ja ohjetoimikunnissa sekä alan järjestöissä. Henkilökunta toimii luennoitsijoina alan seminaaritapahtumissa, koulutustilaisuuksissa ja oppilaitoksissa. Vahanen-yhtiöt osallistuu aktiivisesti oman alansa tutkimus- ja kehityshankkeisiin  sekä ohjaa opinnäytetöitä.

Lue lisää julkaisutoiminnastamme Tutkimus ja kehitys -sivulta.

Tutustu meillä tuotettuihin opinnäytetöihin Opinnäytetyöt -sivulla.