Haitta-aineet

Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa olevia tai niihin imeytyneitä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Haitta-aineet ovat aina huomioitava korjaus- ja purkutöissä sekä rakennusjätteen lajittelussa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa.

Tyypillisimpiä rakennusmateriaalien haitallisia aineita ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet sekä haitalliset metalliyhdisteet (esim. lyijy). Tyypillisiä materiaaleihin imeytyneitä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt sekä PAH-yhdisteet.

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksessa paikallistetaan rakennuksessa oleva asbesti, selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä pölyävyys käytön kannalta ja purettaessa.

Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä, mikäli rakennushankkeeseen voi sisältyä asbestipurkua. Muut haitalliset aineet ovat järkevä selvittää asbestikartoituksen ohessa, jotta voidaan varmistaa rakennuksen käyttäjien ja rakentajien turvallisuus sekä estää ympäristövaikutukset.

Haitta-ainetutkimus

Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään kiinteistön rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle sekä ympäristölle haitalliset materiaalit, niiden määrät ja esiintymispaikat. Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään myös haitta-aineita sisältävien materiaalien mahdollinen riski nykyisille käyttäjille, rakennustyön aikainen riski sekä tehdään jäteluokitus ja arvioidaan mahdollista ympäristöriskiä.

Muita palveluitamme ovat:

 • rajatut haitta-ainetutkimukset
 • ulkovaipan haitta-ainetutkimukset
 • haitta-ainearviot
 • haitta-ainekohteiden ym. purkukohteiden purkusuunnittelu
 • haitta-ainekohteiden korjausten ja purkamisen erikoisvalvonta
 • haitta-aineiden hallintaratkaisut
  • PAH-yhdisteiden (kreosootti, valuasfaltti) ja kosteusvaurioyhdisteiden hallinta;
   selvitykset, suunnittelu ja konsultointi
  • laboratoriotutkimukset: materiaalien VOC-läpäisevyystutkimukset
 • haitta-ainepurkutyön laadunvalvonta

Tutustu myös pilaantuneiden alueiden asiantuntijapalveluihimme Ympäristö-sivuillamme.

X