Julkisivut, parvekkeet ja vesikatot – tutkimukset

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Julkisivujen , parvekkeiden ja vesikattojen rakenteiden toiminnan ymmärtämisessä korostuu rakennusfysiikan ja materiaalien tuntemus. Palveluksessamme on pätevöityneitä kuntotutkijoita, kosteuden mittaajia, kosteusvaurioiden korjaussuunnittelijoita ja rakennusfysikaalisen suunnittelun AA-vaativuusluokan suunnittelijoita.

Julkisivurakenteissa on aina suuri joukko yksityiskohtia, joiden tarkka detaljisuunnittelu on ensiarvoisen tärkeätä. Ratkaisuissa olemme aina olleet innovatiivisia ja hakeneet aktiivisesti viimeisintä tietoa myös maamme rajojen ulkopuolelta. Ratkaisujen toimivuutta olemme seuranneet monin tavoin jopa omin laboratoriotestein, jotta todella tiedämme mikä toimii milloinkin ja missä on mahdollista merkittäviin kustannussäästöihin ja missä ei todellakaan kannata säästää.

Eräänä esimerkkinä innovatiivisuudestamme olemme alapohjien ongelmaratkaisuna harjaantuneet käyttämään radonturvallisesta rakentamisesta tuttua maa-aineksen tai rakennekerroksen alipaineistamista myös kosteuden ja epäpuhtauksien hallinnassa. Varmasti toimiva ratkaisu edellyttää koealipaineistamista ennen imupisteiden ja ilmamäärien mitoittamista.

Julkisivurakenteiden kuntotutkimukset

Rakennuksen julkisivut, parvekkeet ja ikkunat ovat sen kuluvia osia, joiden kunto voi vaihdella runsaasti tyypistä ja ympäristön sääoloista riippuen. Ehjä, toimiva ja oikein huollettu julkisivu on pitkäikäinen ja suojaa rakennuksen muita osia vaurioitumiselta. Julkisivun oikeiden huolto- tai korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi tarvitaan oikein kohdistettu kuntotutkimus.

Erityyppisille julkisivuille valitaan näiden rakenteille ja materiaaleille soveltuvat tutkimusmenetelmät. Betonijulkisivun tutkimus on usein vaativin, koska betonin piilevien vaurioiden määrän selvittäminen vaatii perusteellisen kuntotutkimuksen ja näytteenoton.

Tutkimuksessa selvitetään rakenteiden nykytilan kenttä- ja laboratoriotutkimusten avulla. Lopuksi tutkimuksesta laaditaan raportti, jossa esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä varteenotettavimmat korjaustoimenpide-ehdotukset. Voit lukea lisää myös Laboratoriopalvelut -sivultamme.

Kuntotutkimus toimii hanke- ja korjaussuunnittelun perustana. Hyödynnämme julkisivurakenteiden kuntotutkimuksissa Suomen Betoniyhdistys ry.:n julkaisuja Betonirakenteiden kuntotutkimus BY42 ja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus BY44.

Suomen Betoniyhdistys ry on julkaissut Kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen, jonka tarkoitus on opastaa tilaajaa tekemään omaan tarkoitukseen sopivin valinta kuntotutkimusta tilattaessa. Tilaajan ohje on ladattavissa täältä.

  • kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset
  • kosteus-, lämpö- ja sisäilmatekniset selvitykset ja riskiarviot
  • korjaussuunnittelu
  • valvonta ja laadunvarmistus

Vesikatot ja pihakannet

  • kuntotutkimukset
  • vuotoselvitykset
  • korjaustarveselvitykset (betoni, haitta-aine- ja kosteustekniset tutkimukset)
  • uudis- ja korjaussuunnittelu
  • valvonta ja laadunvarmistus