Taloyhtiön kuntotutkimukset

Kuntotutkimukset toimivat taloyhtiöiden hanke- ja korjaussuunnittelun perustana

Julkisivurakenteiden kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kunto säännöllisesti sen elinkaaren eri ajankohtina. Kuntotutkimuksia tehdään myös vesikattorakenteisiin, parvekkeisiin ja pihakansiin. Selvitämme rakenneosien nykytilan kenttä- ja laboratoriotutkimusten avulla. Laadimme tutkimuksesta raportin, jossa esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä varteenotettavimmat korjaustoimenpide-ehdotukset. Lue lisää julkisivurakenteiden kuntotutkimuksista Julkisivut, parvekkeet ja vesikatot -sivultamme.

Putkistojen kuntotutkimuksilla selvitetään järjestelmien korjaustarve ja -ajankohta sekä laaditaan kunnossapito-ohjelma seuraavalle 10 vuodelle kustannusarvioineen. Putkistojen kuntotutkimus suoritetaan Suomen LVI-liiton vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjetta soveltaen. Lue lisää putkistojen kuntotutkimuksista.

Haitta-ainetutkimusten avulla kartoitetaan kiinteistöjen rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle haitalliset materiaalit. Haitta-aineilla tarkoitetaan materiaalissa olevia tai siitä poistuvia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä, jotka tiettyinä pitoisuuksina aiheuttavat terveys- tai ympäristöriskin. Lue lisää Haitta-aineet -sivultamme.

Korjaushankkeiden yhteydessä rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut ovat käytettävissä sisäilma- ja kosteusteknisten ongelmien ratkaisuun. Lue lisää kaikista tarjoamistamme kuntotutkimuspalveluista Kuntotutkimukset & Rakennusfysiikka -sivuiltamme.

X