Taloyhtiön kuntotutkimukset

Kuntotutkimukset toimivat taloyhtiöiden hanke- ja korjaussuunnittelun perustana
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Julkisivurakenteiden kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kunto säännöllisesti sen elinkaaren eri ajankohtina. Kuntotutkimuksia tehdään myös vesikattorakenteisiin, parvekkeisiin ja pihakansiin. Selvitämme rakenneosien nykytilan kenttä- ja laboratoriotutkimusten avulla. Laadimme tutkimuksesta raportin, jossa esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä varteenotettavimmat korjaustoimenpide-ehdotukset. Lue lisää julkisivurakenteiden kuntotutkimuksista Julkisivut, parvekkeet ja vesikatot -sivultamme.

Putkistojen kuntotutkimuksilla selvitetään järjestelmien korjaustarve ja -ajankohta sekä laaditaan kunnossapito-ohjelma seuraavalle 10 vuodelle kustannusarvioineen. Putkistojen kuntotutkimus suoritetaan Suomen LVI-liiton vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjetta soveltaen. Lue lisää putkistojen kuntotutkimuksista.

Haitta-ainetutkimusten avulla kartoitetaan kiinteistöjen rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle haitalliset materiaalit. Haitta-aineilla tarkoitetaan materiaalissa olevia tai siitä poistuvia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä, jotka tiettyinä pitoisuuksina aiheuttavat terveys- tai ympäristöriskin. Lue lisää Haitta-aineet -sivultamme.

Korjaushankkeiden yhteydessä rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut ovat käytettävissä sisäilma- ja kosteusteknisten ongelmien ratkaisuun. Lue lisää kaikista tarjoamistamme kuntotutkimuspalveluista Kuntotutkimukset & Rakennusfysiikka -sivuiltamme.