Putkistojen riski- ja kuntokartoitus taloyhtiöille

Putkiston riski- ja kuntokartoituksella selvitetään aistinvaraisesti sekä taloyhtiön korjaushistoriaan ja piirustuksiin tutustumalla lämpö-, vesi-, ja viemäriputkistojen riskit. Kartoitus auttaa myös selvittämään, onko kiinteistössä tarvetta teettää lisäksi putkistojen kuntotutkimus tai muita jatkotoimenpiteitä.

Riski- ja kuntokartoitus kannattaa teettää, kun kiinteistössä on herännyt jo tarve putkistojen korjaamiselle, mutta ei haluta välttämättä investoida kalliiseen tutkimukseen. Kartoitus kannattaa myös teettää mikäli

  • Putkisto on jo yli 40 vuotta vanha tai teknisen käyttöikänsä päässä
  • Taloyhtiössä on ollut vesivahinkoja tai putkivuotoja

Mikäli taloyhtiössä ei olla varmoja putkiston tutkimustarpeesta, voimme tulla kartoittamaan lähtötilanteen ja selvittämään tutkimusten tarpeen. Asiakkaan etu on meille tärkeää ja suosittelemme teetettäväksi vain ne tutkimukset, joita oikeasti tarvitaan.

Mitä riski- ja kuntokartoitus sisältää?

  • Kiinteistökierros, jossa tarkastetaan myös kaksi tilaajan valitsemaa huoneistoa
  • Kiinteistön korjaus- ja vuotohistoriaan sekä mahdollisesti jo suoritettuihin kuntotutkimuksiin ja kuntoarvioihin tutustuminen.
  • Alkuperäisiin lämpö-, vesi- ja viemäripiirustuksiin tutustuminen.
  • Putkisto-osien ja laitteiden aistinvarainen tarkastus otantana niiltä osin, kun se on mahdollista.

Taloyhtiö saa kartoituksesta kirjallisen raportin, joka sisältää kartoituksessa tehdyt havainnot ja järjestelmiin kohdistuvat riskit sekä korjaus- ja jatkotoimenpide-ehdotukset aikataulutettuina. Taloyhtiö voi myös tilata meidät käymään läpi taloyhtiön tilanteen, jolloin tarvittavat kartoitukset ja tutkimukset voidaan räätälöidä yksilöllisesti. Kartoituksen tai tutkimuksen jälkeen tulokset voidaan käydä läpi hallituksen kanssa.

Putkiston kuntokartoituksia ja kuntotutkimuksia tekevät aina FISE-pätevöityneet asiantuntijat. Kartoitus tehdään aina laadukkaasti ja ammattitaidolla. Vahanen on puolueeton asiantuntija.

Tutustu myös putkiston kuntotutkimuspalveluumme. Putkiston kuntotutkimus selvittää tarkasti lämpö-, vesi- ja viemäriputkistojen kunnon, toimivuuden sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Kuntotutkimus sisältää aistinvaraisen arvioinnin lisäksi putkiston kuvantamista ja huolellisen perehtymisen kiinteistön teknisiin dokumentteihin. Kuntotutkimus sisältää lisäksi kunnossapito-ohjelman seuraavalle 10 vuodelle (PTS) kustannusarvioineen.