Laboratoriopalvelut

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Laatulupaus

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on riippumaton betonin analysointiin erikoistunut laboratorio. Asiantuntijoillamme on useiden vuosikymmenten kokemus betonianalytiikasta ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti, puolueettomasti ja yksilöllisesti. Laatukäsikirjamme perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T328, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi, betonin ilma-huokosparametrien määritys ohuthieistä, betonin puristuslujuuden ja tiheyden määritykset sekä betonin poralieriöiden näytteenotto.

FINAS-tunnus

Laboratoriopalvelut

Tuotamme laboratoriopalveluissamme analyysejä useiden kuntotutkimusten tarpeisiin. Laboratorion valikoimassa on myös kattavasti analyyseja betonin ja kiviaineksen testaukseen betoniteollisuuden tarpeisiin tai laadunvarmistukseen liittyen. Laboratorion kautta voidaan suorittaa betoninäytteenotto akkreditoituna. Haluamme tuottaa asiakkaille laboratoriopalveluita laadukkaasti ja puolueettomasti.

Analysoimme materiaalien vauriotutkimuksiin liittyviä näytteitä, rakennusmateriaalien haitta-aineita ja pintakäsittelymateriaaleja. Henkilökuntamme on koulutettu myös keräämään sisäilma- ja kosteusteknisiin kuntotutkimuksiin liittyvät näytteet sekä tuottamaan niistä asiantuntevat analyysit. Palveluvalikoimassamme on yli 50 yksittäistä analyysituotetta, ja kehitämme laboratoriopalveluitamme jatkuvasti tulevaisuuden tutkimustarpeiden lisääntyessä. Analyysipalvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja toimimme yhteistyössä useiden muiden laboratoriopalveluita tuottavien yritysten kanssa uusien analyysimenetelmien kehitystyössä.

Analyysien lisäksi teemme konsernissamme kuntotutkimuksia (betoni, tiili ja rappaukset), haitta-ainetutkimuksia, ympäristöteknisiä selvityksiä, laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia ja asiantuntijatehtäviä vahinkotapauksiin. Kokemuksemme kattaa lisäksi monipuoliset selvitykset, lausunnot ja tutkimukset vaativissakin toimeksiannoissa. Tarjoamme myös purkuhankkeeseen liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten purkukartoituksia ja purku-urakan vaiheisiin liittyvää suunnittelua ja valvontaa.

Joitakin esimerkkejä eri analyysituotteistamme:

Ohuthietutkimus betoni- ja rappauslaastinäytteestä

Tutkimuksella selvitetään muun muassa betonin koostumus, rakenne, suojahuokostus, pakkasvaurioituminen, alkalikiviainesreaktiosta johtuva vaurioituminen sekä terästen korroosion ja suolojen aiheuttamat vauriot. Rappauslaastinäytteistä arvioidaan kalkin, sementin ja hiekan määräsuhteet, mahdolliset vauriot, syöpymiset sekä pintamateriaalit ja eri kerrosten väliset tartunnat. Betonin ohuthietutkimus on akkreditoitu menetelmä.

Betonin huokosjakoanalyysi

Tutkimuksella määritetään betonin suojahuokosten ja tiivistyshuokosten määrä sekä suojahuokosten ominaispinta-ala ja huokosjako. Betoninormeissa (BY 65, 2016) on esitetty kovettuneen betonin huokosjaolle vaatimukset suunnitellusta käyttöiästä, pakkasrasitusluokasta (XF1-XF4) ja vesi-sementtisuhteesta riippuen. Betonin huokosjakoanalyysi on akkreditoitu menetelmä.

Betonin puristuslujuuden ja tiheyden määritys

Betonin puristuslujuuden ja tiheyden määrityksiä tehdään laboratoriossa sekä valetuille koekappaleille että rakenteista poratuille rakennekoekappaleille. Menetelmät ovat akkreditoituja.

Betonin poralieriöiden näytteenotto

Betonirakenteista poratut koekappaleet puristuslujuuden ja tiheyden määrityksiä varten otetaan ammattitaidolla. Näytteenotolla on merkittävä vaikutus poralieriöiden laatuun ja soveltuvuuteen testattavaksi. Betonin poralieriöiden näytteenotto on akkreditoitu menetelmä.

Karbonatisoitumissyvyyden määritys ja peitekerrosmittaus betonista

Tutkimuksessa kartoitetaan neutraloituneen alueen eteneminen betonissa ja terästen etäisyys pinnasta. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää ruostuneiden ja suojattavien terästen määrän arviointiin.

Happoliukoisen kloridin määritys betonista

Happoliukoisten suolojen määrä selvitetään betonin painoon nähden. Määrityksellä selvitetään betoniteräksiin kohdistuva kloridikorroosiorasitus.

Veto- ja tartuntavetolujuuskoe

Tutkimuksessa analysoidaan materiaalin sisäinen lujuus ja eri kerrosten välinen tartuntalujuus. Kokeilla selvitetään materiaalikerrosten tartuntapotentiaali esim. huoltomaalauksia ajatellen. Tuloksia voidaan myös hyödyntää arvioitaessa betonin rapautumisastetta.

Asbestianalyysi

Asbestianalyysillä selvitetään materiaalin tai ilmanäytteen sisältämän asbestin laatu.

Kiviainestutkimukset
  • Kiviaineksen petrografinen AKR-luokittelu (AAR-1.1)
  • Kiviaineksen kiihdytetty laastiprismakoe 0-28 vrk (RILEM AAR-2.2)
  • Standardin SFS-EN 932-3 mukainen kiviaineksen petrografinen tutkimus, jossa määritetään kiviaineksen koostumus, vedenimeytyminen ja kiintotiheyskoostumusmääritys

 

Voimmeko olla avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikimiten yhteyttä.