Laboratoriopalvelut

Laatulupaus

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on riippumaton betonin analysointiin erikoistunut laboratorio. Asiantuntijoillamme on useiden vuosikymmenten kokemus betonianalytiikasta ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti, tasavertaisesti ja yksilöllisesti. Laatukäsikirjamme perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T328, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat petrografinen ohuthieanalyysi ja betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä.

FINAS-tunnus

Laboratoriopalvelut

Tuotamme labratoriopalveluissamme analyysejä useiden kuntotkimusten tarpeisiin. Analysoimme materiaalien vauriotutkimuksiin liittyviä näytteitä, rakennusmateriaalien haitta-aineita ja pintakäsittelymateriaaleja. Henkilökuntamme on koulutettu myös keräämään sisäilma- ja kosteusteknisiin kuntotutkimuksiin liittyvät näytteet sekä tuottamaan niistä asiantuntevat analyysit. Palveluvalikoimassamme on yli 50 yksittäistä analyysituotetta, ja kehitämme laboratoriopalveluitamme jatkuvasti tulevaisuuden tutkimustarpeiden lisääntyessä. Analyysipalvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja toimimme yhteistyössä useiden muiden laboratoriopalveluita tuottavien yritysten kanssa uusien analyysimenetelmien kehitystyössä.

Analyysien lisäksi teemme konsernissamme kuntotutkimuksia (betoni, tiili ja rappaukset), haitta-ainetutkimuksia, ympäristöteknisiä selvityksiä, laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia ja annamme lausuntoja erilaisissa riitatapauksissa. Tarjoamme myös purkujätteeseen liittyvien asiakirjojen ja purkutyön vaiheisiin liittyvien toimien ohjeistusta ja valvontaa.

Joitakin esimerkkejä eri analyysituotteistamme:

Ohuthietutkimus betoni- ja rappauslaastinäytteestä

Tutkimuksella selvitetään muun muassa betonin koostumus, rakenne, suojahuokostus, pakkasvaurioituminen, alkalikiviainesreaktiosta johtuva vaurioituminen sekä terästen korroosion ja suolojen aiheuttamat vauriot. Rappauslaastinäytteistä arvioidaan kalkin, sementin ja hiekan määräsuhteet, mahdolliset vauriot, syöpymiset sekä pintamateriaalit ja eri kerrosten väliset tartunnat.

Betonin huokosjakoanalyysi

Tutkimuksella määritetään betonin suojahuokosten ja tiivistyshuokosten määrä sekä suojahuokosten ominaispinta-ala ja huokosjako. Betoninormeissa (BY 65, 2016) on esitetty kovettuneen betonin huokosjaolle vaatimukset suunnitellusta käyttöiästä, pakkasrasitusluokasta (XF1-XF4) ja vesi-sementtisuhteesta riippuen.

Karbonatisoitumissyvyyden määritys ja peitekerrosmittaus betonista

Tutkimuksessa kartoitetaan neutraloituneen alueen eteneminen betonissa ja terästen etäisyys pinnasta. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää ruostuneiden ja suojattavien terästen määrän arviointiin.

Happoliukoisen kloridin määritys betonista

Happoliukoisten suolojen määrä selvitetään betonin painoon nähden. Määrityksellä selvitetään betoniteräksiin kohdistuva kloridikorroosiorasitus.

Veto- ja tartuntavetolujuuskoe

Tutkimuksessa analysoidaan materiaalin sisäinen lujuus ja eri kerrosten välinen tartuntalujuus. Kokeilla selvitetään materiaalikerrosten tartuntapotentiaali esim. huoltomaalauksia ajatellen. Tuloksia voidaan myös hyödyntää arvioitaessa betonin rapautumisastetta.

Asbestianalyysi

Asbestianalyysillä selvitetään materiaalin tai ilmanäytteen sisältämän asbestin laatu.

Kiviainestutkimukset
  • Standardin SFS-EN 932-3 mukainen petrografinen koostumusmääritys
  • Standardin SFS-EN 1097-6 mukainen kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määritys
  • Standardin SFS-EN 1097-10 mukainen kapillaarikoe eli kapillaarisen vedenimeytymiskorkeuden määritys

Voimmeko olla avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikimiten yhteyttä.